§28-materialet

I bilden nedan kan du klicka på rutorna. Du får då upp stödmaterial tex blanketter, FAQ och mallar för att handlägga en anmälan enligt § 28 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.