Broschyrer och faktablad

Här hittar du broschyrer och faktablad som är tänkta att ge en övergripande och lättillgänglig väg till information om några olika sakfrågor.

Batansvar.JPGBatideell.JPGBatekonomisk.JPG

  Ansvar - Allmänt                                 Ansvar -  Ideell förening                      Ansvar - Ekonomisk förening

Batundersok.JPGbattillfallig.JPGBatsanering.JPG

  Båtuppläggning - Undersökning            Båtuppläggning - Tillfällig åtgärd         Båtuppläggning- Sanering

Huvudman.JPGFastagaresansvar.JPGPlantskola.JPG

  Huvudman för efterbehandling             Fastighetsägares ansvar                     Boende/fastighetsägare vid fd.
                                                                                                                   handelsträdgårdar

Takontroll.JPGbatansvar.JPG

  Förorening pågående verksamhet        Förorenad mark syns inte men finns