EBH-portalen pratar

EBH-portalen pratar är en podcast om efterbehandling av förorenade områden. Podcasten ges ut av länsstyrelsernas tillsynssamordnare för förorenade områden.

Tack för att ni lyssnat så flitigt på de två tidigare avsnitten. Nu finns det ett tredje avsnitt att lyssna på.

I avsnitt 3 avhandlas och diskuteras de så kallade förvaringsfallen. Medverkande är Klas Köhler, länsstyrelsernas tillsynssamordnare och Sofie Hermansson, miljöjurist vid SGI.

Du kan lyssna på avsnittet via Soundcloud.

Tala gärna om vad du tycker om podcasten och du får gärna även önska saker som borde tas upp i kommande avsnitt. Du kan lämna återkoppling direkt på Soundcloud-sidan eller genom e-post till klas.kohler@lansstyrelsen.se eller sofie.hermansson@swedgeo.se