EBH-portalen pratar NYTT AVSNITT UTE NU!

EBH-portalen pratar är en podcast om efterbehandling av förorenade områden. Podcasten ges ut av länsstyrelsernas tillsynssamordnare för förorenade områden.

Tack för all återkoppling om det första avsnittet som handlade om verksamhetsutövarens ansvar för utredning och sanering av förorenade områden. Eftersom ni gillade det så finns det nu ett till avsnitt att lyssna på.

I avsnitt 2 avhandlas och diskuteras grunderna i fastighetsförvärvarens ansvar för utredning och sanering av förorenade områden. Medverkande är Klas Köhler, länsstyrelsernas tillsynssamordnare och Sofie Hermansson, miljöjurist vid SGI.

Du kan lyssna på avsnittet via Soundcloud.

Tala gärna om vad du tycker om podcasten och du får gärna även önska saker som borde tas upp i kommande avsnitt. Du kan lämna återkoppling direkt på Soundcloud-sidan eller genom e-post till klas.kohler@lansstyrelsen.se eller sofie.hermansson@swedgeo.se