EBH-portalen pratar

EBH-portalen pratar är en podcast om efterbehandling av förorenade områden. Podcasten ges ut av länsstyrelsernas tillsynssamordnare för förorenade områden.

Än så länge finns bara ett testavsnitt. Det har tagits fram för att ta reda på om podcastmediet är en bra kanal för information och vägledning inom EBH-området.

I testavsnittet diskuteras grunderna i verksamhetsutövarens ansvar för utredning och sanering av förorenade områden. Det tas även upp hur man kan ta hjälp av rättspraxis i tillsynen. Medverkande är Klas Köhler, länsstyrelsernas tillsynssamordnare och Sofie Hermansson, miljöjurist vid SGI.

Du kan lyssna på avsnittet via Soundcloud.

Tala gärna om vad du tycker om testavsnittet och du får gärna även önska saker som borde tas upp i eventuella kommande avsnitt. Du kan lämna återkoppling direkt på Soundcloud-sidan eller genom e-post till klas.kohler@lansstyrelsen.se