Vägledning från juristsamverkansgruppen

Här hittar du vägledningar från Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för EBH-frågor. Dessa är ingen rättskälla men ger vägledning i hur man kan hantera några av de juridiska svårigheter som finns inom EBH.