Vägledning från juristsamverkansgruppen

Här hittar du vägledningar från Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för EBH-frågor. Dessa är ingen rättskälla men ger vägledning i hur man kan hantera några av de juridiska svårigheter som finns inom EBH.
  
  
Description
  
  
  
  
PM om inkråmsförvärvhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Jursam/PMInkram.jpg
Vägledning om ansvar vid inkråmsförvärv
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/PMInkram.pdfNew tab
Äldre lydelse 10 kap. MBhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Jursam/lydelsewebb.jpg
Lydelse av 10 kapitlet miljöbalken före 1 augusti 2007
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/MB10gamlalydelsen.pdfNew tab
PM om förvaringsfall 2019http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Jursam/Forvaring.JPG
Vägledning om förvaringsfall- Teori & typfall
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/PMForvaringsfall.pdfNew tab
PM om §28 2018http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Jursam/§28.jpg
Vägledning och FAQ om anmälan enligt §28
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/§28dokument/PM-och-FAQ-Anmalan-§28.pdfNew tab
PM om föreläggande 2017http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Jursam/Forelagg.jpg
Vägledning om förelägganden, förbud och viten
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/PMForelagganden.pdfNew tab
PM om fastighetsanknutna förelägganden 2017http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Jursam/Fastknut.jpg
Vägledning om fastighetsanknutna förelägganden
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/PMFastighetsanknutna.pdfNew tab
PM om konkurser 2017http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Jursam/Konkurs.jpg
Vägledning om konkurser och förorenade områden
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/PM om konkurser och fororenade omraden.pdfNew tab
Tillsynsmyndighetsväljaren 2017http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Jursam/Valjaren.jpg
Klickbart stöd för att avgöra tillsynsansvar
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/Tillsynsmyndighetsvaljaren.pdfNew tab
Broschyr om fastighetsägares ansvar 2016http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Jursam/Brosch.jpg
Lättläst vägledning om fastighetsägares ansvar
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/Broschyr-fastighetsagares-ansvar.pdfNew tab
PM om skälighet 2016http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Jursam/Skalighet.jpg
Vägledning om att bedöma skälighet
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/PM-skalighet.pdfNew tab
Beräkning av tidsaspekten 2016http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Jursam/050100.jpg
Excelmall för att beräkna tidsaspekten
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/0-50-100-regeln.xlsxNew tab
PM om gamla deponier 2016http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Jursam/Deponi.jpg
Vägledning om gamla deponier
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/PM-vagledning-gamla-deponier.pdfNew tab
FAQ om gamla deponier 2016http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Jursam/FAQ.jpg
FAQ byggd på PM om gamla deponier
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/FAQ-gamla-deponier.pdfNew tab
PM om ansvar 2015http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Jursam/Ansvar.jpg
Vägledning om att utreda ansvar
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/PM om att utreda ansvar.pdfNew tab
PM om egnahemsägares ansvar 2014http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Jursam/Egnahem.jpg
Vägledning om egnahemsägares undersökningsansvar
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/Vagledning-egnahemsagares-undersokningsansvar.pdfNew tab
Tidsaspekten och SIAB-domen 2014http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Jursam/SIAB.jpg
Kommentar om tidsaspekten på verkas av SIAB-domen
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/Tidsaspekten-och-SIAB-domen.pdfNew tab
PM om värdeökning 2012http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Jursam/Vardeokning.jpg
Vägledning om värdeökning i ansvarsutredning
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/Juristsamverkan/PM-vardeokning.pdfNew tab