Skype-seminarium om åtgärder av förorenade sediment

Här hittar du presentationerna och svar på de frågor som ställdes under seminariet.