Stöd för strategiskt arbete med förorenade områden

Länsstyrelsernas nationella grupp för tillsynsvägledning avseende förorenade områden (TVL-gruppen) har tagit fram vägledningsmaterial för att stödja kommunernas strategiska arbete med förorenade områden. Bilden nedan visar hur en kommun kan ta tag i och utveckla det strategiska arbetet med förorenade områden. Bilden är klickbar och leder vidare till olika stödmaterial.