EBH-bladet

Överst på denna sida hittar du det senaste EBH-bladet (Nr 2 2018) i sin helhet samt de enskilda artiklarna.

 

  
  
Description
  
  
  
  
EBH-bladet 2 2018 http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Bladethela.jpg
Hela EBH-bladet som klickbar pdf
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/ebh-bladet/Bladet22018/EBH-bladet22018.pdfNew tab
Att gå över ån...http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/PHRbild.jpg
Peter Harms-Ringdahl tycker till om att vi borde bli bättre på att utbyta erfarenheter och samarbeta över gränserna.
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/ebh-bladet/Bladet22018/Bladet182PHR.pdfNew tab
Hur stor är belastningen?http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/belast.jpg
SGI arbetar med att se över hur belastning i form av mängden föroreningar kan bedömas.
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/ebh-bladet/Bladet22018/Bladet182Belastning.pdfNew tab
Delfinansierade åtgärdsobjekt.http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/delat.jpg
Susanne i Östergötland reflekterar över arbetet med delfinansierade åtgärdsobjekt.
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/ebh-bladet/Bladet22018/Bladet182Delat.pdfNew tab
Åtgärder i kvarteret Renenhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Renen.jpg
Nu sätter åtgärdsarbetet med klorerade lösningsmedel i Varberg snart fart.
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/ebh-bladet/Bladet22018/Bladet182Renen.pdfNew tab
Nytt från NVhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/NV.jpg
Naturvårdsverket utvärderar, resultatkommunicerar och berättar om höjt bemyndigande.
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/ebh-bladet/Bladet22018/Bladet182NV.pdfNew tab
Samverkan för Innovationhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/SFI.jpg
SGU arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket med att öka utveckling och användning av innovativ teknik.
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/ebh-bladet/Bladet22018/Bladet182SFI.pdfNew tab
  
  
Description
  
  
  
  
EBH-bladet 1 2017http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/12017.jpg
Strategiskt arbete i Sundsvall, plantskoleprojekt, sanering av gruva, PFAS-jakt, membranfiltertest i Danmark mm.
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/ebh-bladet/EBHbladet12017.pdfNew tab
EBH-bladet 2 2012http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/22012.jpg
NV trycker på effektivitet, sanering av Beckholmen, förorenad mossgrop blir transjö, PFAS ur två vinklar, MIP-IN-sondering mm.
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/ebh-bladet/EBH-bladet22012.pdfNew tab