Fysisk planering och EBH

Att hantera förorenade områden rätt i samband med fysisk planering är mycket viktigt men även komplicerat. De två lagstiftningarna som berör ämnet, Miljöbalken och Plan- och Bygglagen, är inte heller alltid helt synkade. På den här sidan hittar du material som kan vara till hjälp vid hantering av EBH i samband med fysisk planering.