Inventering - Information och vägledning om inventering enligt MIFO

Länsstyrelsernas inventering av förorenade områden är i princip avslutad men det återstår att inventera många misstänkt förorenade områden som ännu enbart identifierats. Huvuddelen av dessa ligger på kommunernas ansvar.

På den här sidan hittar du både vägledning och hjälp för kommunernas inventeringsarbete och erfarenheter från länsstyrelsernas inventering.
  
  
  
  
PM-inventering-grafisk-industri-sthlm-lanGrafisk industriLänsstyrelsen i Stockholms län2013
PM Inventering Plantskolor Kronobergs län 2012PlantskolaLänsstyrelsen i Kronobergs län2013
Inventering av branscherna asfaltsverk, tillverkning av trätjära och takpapp i Stockholms länOljegrus- och asfaltsverkLänsstyrelsen i Stockholms län2012
Förorenade sedimentSedimentLänsstyrelsen i Dalarnas län2011
Nedlagda kommunala deponier i fem kommunerAvfallsdeponierLänsstyrelsen i Dalarnas län2011
IndustrideponierIndustrideponierLänsstyrelsen i Dalarnas län2011
Lertäkter i UppsalaÖvrigtLänsstyrelsen i Uppsala län2011
PM MIFO Fas1 Grafisk industriGrafisk industriLänsstyrelsen i Kronobergs län2010
SammanfattningsrapportÖvergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Dalarnas län2010
Inventering_av_plantskolor_vt_2010PlantskolaÖvrig utgivare2010
Inventering av branschen, tillverkning av trätjära_Gävleborgs länTillverkning av trätjäraLänsstyrelsen i Gävleborgs län2010
Gruvindustrin-etapp 3Gruva och upplagLänsstyrelsen i Dalarnas län2010
Inventering av förorenade områden i Luleå kommunÖvergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Norrbottens län2010
AvfallssektornAnläggning för miljöfarligt avfallLänsstyrelsen i Dalarnas län2009
Inventering av bruksområden Örebro länJärn- Stål- och manufakturLänsstyrelsen i Örebro län2009
Grafiska industrier i Falun och BorlängeGrafisk industriLänsstyrelsen i Dalarnas län2009
VerkstadsindustrinVerkstadsindustriLänsstyrelsen i Dalarnas län2009
Gruvor i Stockholms län 2008Gruva och upplagLänsstyrelsen i Stockholms län2008
Brandövningsplatser i Stockholms län 2008BrandövningsplatsLänsstyrelsen i Stockholms län2008
Nedlagda kommunala deponierAvfallsdeponierLänsstyrelsen i Dalarnas län2008
KemiindustrisektornÖvergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Dalarnas län2008
Återinventering av metallindustrier i Kronobergs länMetallytbehandlingsindustrier, verkstadsindustrier, gjuterierLänsstyrelsen i Kronobergs län2008
Inventering av Långebro industriområde i Kristianstad 2007Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Skåne län2007
Sågverk, fiberskivor, massa och papper samt oorg. kemisk industri i Stockholms län 2007Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Stockholms län2007
Gruvindustri-etapp 2, 2007 Dalarnas länGruva och upplagLänsstyrelsen i Dalarnas län2007
Inventering av förorenade områden vid verksamheter i drift, Örebro län 2007Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Örebro län2007
Inventering av förorenade områden i Pajala kommun 2007Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Norrbottens län2007
Anläggningar för behandling av farligt avfall i Stockholms län 2007Anläggning för miljöfarligt avfallLänsstyrelsen i Stockholms län2007
Verkstadsindustrier i Kronobergs Län 2007VerkstadsindustriLänsstyrelsen i Kronobergs län2007
Primära och sekundära metallverk i Dalarna län 2007Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Dalarnas län2006
Inventering inom vattenskyddsområde i Perstorp 2006Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Skåne län2006
Textilindustri och garverier i Stockholms län 2006Textilindustri och garverierLänsstyrelsen i Stockholms län2006
Varv och hamnar i Stockholms län 2006VarvLänsstyrelsen i Stockholms län2006
Identifiering av Potentiellt Förorenade Områden VästernorrlandÖvergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Västernorrlands län2006
Tillståndspliktiga verksamheter i drift 2006Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Dalarnas län2006
Järn, stål och manufaktur, primära och sekundära metallverk samt ferrolegeringsverk i Stockholms län 2006Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Stockholms län2006
Kemtvättar i Kronobergs län 2005KemtvättLänsstyrelsen i Kronobergs län2005
Identifiering av misstänkt förorenade områden i Skåne 2005Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Skåne län2005
Sågverk med doppning i Värmlands län 2005SågverkLänsstyrelsen i Värmlands län2005
Kemtvättar i Dalarnas Län 2005KemtvättLänsstyrelsen i Dalarnas län2005
Gjuterier i Stockholms län 2005Järn- Stål- och manufakturLänsstyrelsen i Stockholms län2005
Kemtvättar i Stockholms län 2005KemtvättLänsstyrelsen i Stockholms län2005
Förorenade områden i Öna och Östnor 2005Övergripande (flera branscher)Övrig utgivare2005
Gasverk, flygplatser, bilfragmentering, glasindustri och ackumulatorindustri i Stockholms län 2005Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Stockholms län2005
Gruvindustri-etapp 1Gruva och upplagLänsstyrelsen i Dalarnas län2005
Bilskrotar i Skåne län 2004Bilskrot och skrothandelLänsstyrelsen i Skåne län2004
Oljedepåer i Stockholms län 2004OljedepåLänsstyrelsen i Stockholms län2004
Lummelunds bruk Gotlands län 2004Järn- Stål- och manufakturLänsstyrelsen i Gotlands län2004
Inventering av Västra industriområdet i Landskrona 2004Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Skåne län2004
Kemtvättar och garverier i Gävleborgs län 2004Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Gävleborgs län2004
Industriområden vid Runns norra strand i Dalarnas Län 2004Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Dalarnas län2004
Bilverkstäder i Uppsala län 2003BilvårdsanläggningLänsstyrelsen i Uppsala län2003
Massa- och pappersindustri, träimpregnering och sågverk i Dalarnas Län 2003Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Dalarnas län2003
Träimpregnerare i Stockholms län 2003TräimpregneringLänsstyrelsen i Stockholms län2003
Inventering av oljedepåer, anläggningar för farligt avfall samt kemtvättar i Norrbottens län 2003Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Norrbottens län2003
Bekämpningsmedels- och sprängämnestillverkare i Stockholms län 2003Framställning av bekämpningsmedelLänsstyrelsen i Stockholms län2003
Vattenområden - Förorenade sediment 2003SedimentLänsstyrelsen i Västra Götalands län2003
Färgindustrin i Stockholms län 2002FärgindustriLänsstyrelsen i Stockholms län2002
Inventeringsrapport civila skjutbanorSkjutbanaLänsstyrelsen i Kronobergs län2002
Falu gruva och tillhörande industrierGruva och upplagLänsstyrelsen i Dalarnas län2002
Djuphamnar i Norrbottens län 2001Sjötrafik-HamnarLänsstyrelsen i Norrbottens län2001
Verkstadsindustrier i Uppsala län 2001VerkstadsindustriLänsstyrelsen i Uppsala län2001
Aluminiumfabriken i MånsboPrimära metallverkLänsstyrelsen i Dalarnas län2000
Falu gasverkGasverkLänsstyrelsen i Dalarnas län2000
Turbo pappersbrukMassa och pappersindustriLänsstyrelsen i Dalarnas län2000
Pappersindustrin i DalarnaMassa och pappersindustriLänsstyrelsen i Dalarnas län2000
Fredriksbergs pappersbrukMassa och pappersindustriLänsstyrelsen i Dalarnas län2000
Månsbo kloratfabrikÖvrig oorganisk kemisk industriLänsstyrelsen i Dalarnas län2000