Inventeringsrapporter

Här hittar du länsstyrelsernas samlade inventeringsrapporter sorterade efter utgivningsår utgivare och bransch. Letar du exempelvis efter information om verkstadsindustrier söker du fram verkstadsindustrier i branschkolumnen. Letar du efter information om ett speciellt län söker du upp det utgivande länet i kolumnen utgivare.

 
  
  
  
  
PM-inventering-grafisk-industri-sthlm-lanGrafisk industriLänsstyrelsen i Stockholms län2013
PM Inventering Plantskolor Kronobergs län 2012PlantskolaLänsstyrelsen i Kronobergs län2013
Inventering av branscherna asfaltsverk, tillverkning av trätjära och takpapp i Stockholms länOljegrus- och asfaltsverkLänsstyrelsen i Stockholms län2012
Förorenade sedimentSedimentLänsstyrelsen i Dalarnas län2011
Nedlagda kommunala deponier i fem kommunerAvfallsdeponierLänsstyrelsen i Dalarnas län2011
IndustrideponierIndustrideponierLänsstyrelsen i Dalarnas län2011
Lertäkter i UppsalaÖvrigtLänsstyrelsen i Uppsala län2011
PM MIFO Fas1 Grafisk industriGrafisk industriLänsstyrelsen i Kronobergs län2010
SammanfattningsrapportÖvergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Dalarnas län2010
Inventering_av_plantskolor_vt_2010PlantskolaÖvrig utgivare2010
Inventering av branschen, tillverkning av trätjära_Gävleborgs länTillverkning av trätjäraLänsstyrelsen i Gävleborgs län2010
Gruvindustrin-etapp 3Gruva och upplagLänsstyrelsen i Dalarnas län2010
Inventering av förorenade områden i Luleå kommunÖvergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Norrbottens län2010
AvfallssektornAnläggning för miljöfarligt avfallLänsstyrelsen i Dalarnas län2009
Inventering av bruksområden Örebro länJärn- Stål- och manufakturLänsstyrelsen i Örebro län2009
Grafiska industrier i Falun och BorlängeGrafisk industriLänsstyrelsen i Dalarnas län2009
VerkstadsindustrinVerkstadsindustriLänsstyrelsen i Dalarnas län2009
Gruvor i Stockholms län 2008Gruva och upplagLänsstyrelsen i Stockholms län2008
Brandövningsplatser i Stockholms län 2008BrandövningsplatsLänsstyrelsen i Stockholms län2008
Nedlagda kommunala deponierAvfallsdeponierLänsstyrelsen i Dalarnas län2008
KemiindustrisektornÖvergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Dalarnas län2008
Återinventering av metallindustrier i Kronobergs länMetallytbehandlingsindustrier, verkstadsindustrier, gjuterierLänsstyrelsen i Kronobergs län2008
Inventering av Långebro industriområde i Kristianstad 2007Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Skåne län2007
Sågverk, fiberskivor, massa och papper samt oorg. kemisk industri i Stockholms län 2007Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Stockholms län2007
Gruvindustri-etapp 2, 2007 Dalarnas länGruva och upplagLänsstyrelsen i Dalarnas län2007
Inventering av förorenade områden vid verksamheter i drift, Örebro län 2007Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Örebro län2007
Inventering av förorenade områden i Pajala kommun 2007Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Norrbottens län2007
Anläggningar för behandling av farligt avfall i Stockholms län 2007Anläggning för miljöfarligt avfallLänsstyrelsen i Stockholms län2007
Verkstadsindustrier i Kronobergs Län 2007VerkstadsindustriLänsstyrelsen i Kronobergs län2007
Primära och sekundära metallverk i Dalarna län 2007Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Dalarnas län2006
Inventering inom vattenskyddsområde i Perstorp 2006Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Skåne län2006
Textilindustri och garverier i Stockholms län 2006Textilindustri och garverierLänsstyrelsen i Stockholms län2006
Varv och hamnar i Stockholms län 2006VarvLänsstyrelsen i Stockholms län2006
Identifiering av Potentiellt Förorenade Områden VästernorrlandÖvergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Västernorrlands län2006
Tillståndspliktiga verksamheter i drift 2006Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Dalarnas län2006
Järn, stål och manufaktur, primära och sekundära metallverk samt ferrolegeringsverk i Stockholms län 2006Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Stockholms län2006
Kemtvättar i Kronobergs län 2005KemtvättLänsstyrelsen i Kronobergs län2005
Identifiering av misstänkt förorenade områden i Skåne 2005Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Skåne län2005
Sågverk med doppning i Värmlands län 2005SågverkLänsstyrelsen i Värmlands län2005
Kemtvättar i Dalarnas Län 2005KemtvättLänsstyrelsen i Dalarnas län2005
Gjuterier i Stockholms län 2005Järn- Stål- och manufakturLänsstyrelsen i Stockholms län2005
Kemtvättar i Stockholms län 2005KemtvättLänsstyrelsen i Stockholms län2005
Förorenade områden i Öna och Östnor 2005Övergripande (flera branscher)Övrig utgivare2005
Gasverk, flygplatser, bilfragmentering, glasindustri och ackumulatorindustri i Stockholms län 2005Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Stockholms län2005
Gruvindustri-etapp 1Gruva och upplagLänsstyrelsen i Dalarnas län2005
Bilskrotar i Skåne län 2004Bilskrot och skrothandelLänsstyrelsen i Skåne län2004
Oljedepåer i Stockholms län 2004OljedepåLänsstyrelsen i Stockholms län2004
Lummelunds bruk Gotlands län 2004Järn- Stål- och manufakturLänsstyrelsen i Gotlands län2004
Inventering av Västra industriområdet i Landskrona 2004Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Skåne län2004
Kemtvättar och garverier i Gävleborgs län 2004Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Gävleborgs län2004
Industriområden vid Runns norra strand i Dalarnas Län 2004Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Dalarnas län2004
Bilverkstäder i Uppsala län 2003BilvårdsanläggningLänsstyrelsen i Uppsala län2003
Massa- och pappersindustri, träimpregnering och sågverk i Dalarnas Län 2003Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Dalarnas län2003
Träimpregnerare i Stockholms län 2003TräimpregneringLänsstyrelsen i Stockholms län2003
Inventering av oljedepåer, anläggningar för farligt avfall samt kemtvättar i Norrbottens län 2003Övergripande (flera branscher)Länsstyrelsen i Norrbottens län2003
Bekämpningsmedels- och sprängämnestillverkare i Stockholms län 2003Framställning av bekämpningsmedelLänsstyrelsen i Stockholms län2003
Vattenområden - Förorenade sediment 2003SedimentLänsstyrelsen i Västra Götalands län2003
Färgindustrin i Stockholms län 2002FärgindustriLänsstyrelsen i Stockholms län2002
Inventeringsrapport civila skjutbanorSkjutbanaLänsstyrelsen i Kronobergs län2002
Falu gruva och tillhörande industrierGruva och upplagLänsstyrelsen i Dalarnas län2002
Djuphamnar i Norrbottens län 2001Sjötrafik-HamnarLänsstyrelsen i Norrbottens län2001
Verkstadsindustrier i Uppsala län 2001VerkstadsindustriLänsstyrelsen i Uppsala län2001
Aluminiumfabriken i MånsboPrimära metallverkLänsstyrelsen i Dalarnas län2000
Falu gasverkGasverkLänsstyrelsen i Dalarnas län2000
Turbo pappersbrukMassa och pappersindustriLänsstyrelsen i Dalarnas län2000
Pappersindustrin i DalarnaMassa och pappersindustriLänsstyrelsen i Dalarnas län2000
Fredriksbergs pappersbrukMassa och pappersindustriLänsstyrelsen i Dalarnas län2000
Månsbo kloratfabrikÖvrig oorganisk kemisk industriLänsstyrelsen i Dalarnas län2000