Övrigt

På denna sida hittar du värdefull information eller material rörande förorenade områden som inte riktigt passar in under övriga sidor.

En särskild avdelning under "Övrigt" är alster från Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp. Dessa är ingen rättskälla men kan ge vägledning i hur man kan hantera några av de juridiska svårigheter som finns inom EBH.