Övrigt

På denna sida hittar du värdefull information eller material rörande förorenade områden som inte riktigt passar in under övriga sidor.

Just nu pågår en översyn för att kunna sortera in det övriga i avdelningar som är lättare att hitta. Alla vägledningar från Juristsamverkansgruppen har dock redan flyttat ut till en egen sida som ni hittar från startsidan eller i länkfältet uppe till vänster.

Handlingsplaner vid tillsyn av förorenade områden 2020

Tillsynsstöd för hantering av förorenade områden vid uppställningsplatser för fritidsbåtar 2019

Checklista för granskning av markundersökning 2018

Myndighetsutövning vid handläggning av ärenden med schaktmassor 2018

Klimatanpassning av tillsyn över förorenade områden och miljöfarlig verksamhet – information på Miljösamverkan Sveriges webbplats

Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar Ansvar och finansiering 2018

Förorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar Inventering, undersökning, riskbedömning och åtgärd 2018

Vägledning om tillsyn vid misstänkt PFAS-förorening 2018

Informationsbroschyr om huvudmannaskap för efterbehandling av förorenade områden 2017

Vägledning om gamla handelsträdgårdar – inventering, undersökning och bedömning 2017

Informationsbroschyr till fastighetsägare och boende om förorenad mark vid gamla handelsträdgårdar 2017

Länsstyrelsernas miniminivå för TVL förorenade områden 2016

Objekt med delvis ansvar - Klickbar schematisk bild med stödmaterial 2016

Allvarlig miljöskada - en introduktion 2016

Informationsbroschyr om föroreningar vid pågående verksamheter 2016

PM EBH-tillsyn vid verksamheter i drift 2015

Tillsynsvägledningsinformation om brandövningsplatser och PFOS 2014

Information om hantering och provtagning av massor 2014

Vägledning för områden med rödfyr 2014

Riktlinjer för hantering av föroreningar i energihamn 2014

Handbok med översiktlig information om olika branschers föroreningar 2013  

Förorenad mark syns inte men finns 2009