Vägledande rättsfall

Att ta del av vägledande rättsfall kan underlätta det egna beslutsfattandet särskilt i mer komplicerade frågor. Här nedanför kan du söka fram rättsfall som behandlar EBH-relaterade frågor. I den utsträckning det varit möjligt har även underrätters dom och myndigheters beslut lagts till i rättsfallet. Detta framgår av rättsfallets namn. Om det inom parentesen exempelvis står (inkl. MD, Lst, Kommun) så ingår även dom från Mark- och miljödomstolen samt besluten från Länsstyrelse och kommun.  Samlingen fylls på med nytillkommande rättsfall löpande.

I samlingen finns över 200 rättsfall och i utgångsläget är dessa sorterade på avgörandedatum så att det senast avgjorda rättsfallet ligger överst. Du kan dock sortera om rättsfallen i fallande respektive stigande ordning. 

För att undvika att behöva bläddra bland alla rättsfall kan du även filtrera rättsfallen med avseende på det vi valt att kalla "Kärnfråga". Med kärnfråga menar vi den eller de frågor som ett aktuellt rättsfall främst handlar om. Du väljer kärnfråga genom att klicka på en av de 21 frågorna i vänsterspalten. Vill du se alla rättsfall i samlingen igen så klickar du helt enkelt på "Vägledande rättsfall" i vänsterspalten.

 

  
  
  
  
Typ av krav
  
Kärnfråga
  
Ställdalen, Ljusnarsberg M 8262-16 (inkl. MD)2017-04-26MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift, Skälighetsbedömning
Båt- och hamnförening, Östersund M 7800-16 (inkl. MD)2017-03-20MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder, ÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Övrigt
Högom M 8829-16 (inkl. MD)2016-12-22MMÖD/MÖDFastighetsägareUtredningar, TillsynsavgiftÖvrigt
Vallentuna (cistern) MMÖD M 3940-162016-11-09MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Sunne, vu m ändrad verksamhet MMÖD M 3657-16 (inkl. MMD)2016-09-21MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Källby, Eskilstuna M 5107-15 (inkl. MD)2016-05-18MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarRiskbedömning
Riskklassning enligt MIFO M 4053-15 (inkl. MD)2016-02-29MMÖD/MÖDÖvrigtÖvrigtMIFO-klassning, Övrigt
Undersökning av deponier M 7133-15 (inkl. MD)2016-02-19MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Ingemarstorp (Gustavsson o Co) M 1466-15 (inkl. Lst) ÖK inte PT (M 10792-15)2015-11-13MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Övrigt
Hammarby (Vallby) M 8398-14 (inkl. MD)2015-05-05MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Konkurs
Ljusnarsberg (Nya sandmagasinet) M 5022-14 (inkl. MD)2015-02-24MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar, ÅtgärderFörvaringsfall
Tabergs kanal M 6218-14 (inkl. MD)2015-02-12MMÖD/MÖDÖvrigtÅtgärder, ÖvrigtÖvrigt
Stavsnäs (ärvd fastighet i Värmdö) M 4696-14 (inkl. MD, Lst, kommun)2015-01-27MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder, ÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Förvaringsfall
Kustbostäder (forts.) M 2626-14 (inkl. MD)2015-01-16MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder, ÖvrigtSolidariskt ansvar, Talan om fördelning av kostnad, Övrigt
Hillerstorp (Pelly) M 4223-13 (inkl. Lst) ÖK inte PT (M 7726-14)2014-07-22MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning, Övrigt
Sörvik (gruvdamm) M 9309-13 (inkl. MD, Lst)2014-07-03MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Verksamhetsöverlåtelse
Fastighetsägaransvaret och 69 (Jernhusen) - MMÖD 2014-05-07 - M 11012-13 (inkl. MD, Lst)2014-05-07MMÖD/MÖDFastighetsägareÅtgärderFaktisk drift, Övrigt
Ätran (Falkvarv) M 1784-13 (inkl. MD, Lst)2014-01-21MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Miljömässigt motiverat, Skälighetsbedömning, Solidariskt ansvar
SIAB M 483-13 (inkl. MD, Lst)2014-01-08MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat, Skälighetsbedömning
Blaikengruvan och Svärtträskgruvan (Blaikengruvan AB) M 4093-13 (inkl. MD, Lst m. ansv.utr.)2013-11-06MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Förvaringsfall, Konkurs, Solidariskt ansvar
Blaikengruvan och Svärtträskgruvan (ScanMining) M 4233-13 (inkl. MD, Lst m. ansv.utr.)2013-11-06MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Förvaringsfall, Konkurs, Solidariskt ansvar
Luleå Airport M 3679-13 (inkl. MD, Lst)2013-10-21MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Tillsynsmyndighet
Gullbergskajen M 10932-12 (inkl. MD, kommunfaktura)2013-10-11MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Skeppet M 1527-13 (inkl. MD, Lst, kommun)2013-09-25MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar, ÅtgärderMiljömässigt motiverat, Övrigt
Talgoxen (skadestånd DP FO) T 7240-12 (inkl. TR) ÖK inte PT (T 5185-13)2013-09-20HovRÖvrigtSkadeståndÖvrigt
Proton M 11429-12 (inkl. MD, Lst)2013-06-26MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Deponi vid Gusumsån M 102-13 (inkl. Lst) ÖK inte PT (M 4884-13)2013-04-29MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderSolidariskt ansvar
Kallholen Orsa M 6867-12 (inkl. Lst)2013-02-28MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar, InventeringInkråmsöverlåtelse, Miljömässigt motiverat, Verksamhetsöverlåtelse
Utansjöbruk M 7070-12 (inkl. MD, Lst)2013-02-19MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat, Skälighetsbedömning
Varla M 4505-12 (inkl. Lst)2013-02-15MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar, ÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Miljömässigt motiverat, Övrigt
Gjuteriet M 2805-12 (inkl. Lst)2013-01-25MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat, Skälighetsbedömning
Hövik M 979-12 (inkl. Lst)2013-01-22MMD/MDFastighetsägareUtredningar, ÅtgärderSkälighetsbedömning, Övrigt
Ingemarstorp (Gustavsson o Co) M 2065-12 (inkl. ökl) ÖK inte PT (M 1021-13)2013-01-10MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat, Skälighetsbedömning, Solidariskt ansvar
Björstorps Träförädling M 7828-12 (inkl. MD)2013-01-08MMÖD/MÖDÖvrigtUtredningar, ÅtgärderVite, Övrigt
Munkedal Krokstads-Hede M 4526-12 (inkl. Lst)2012-12-21MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarKonstaterat förorenat, Skälighetsbedömning
Albano (Trianon) M 7995-11 (inkl. MD) ÖK inte PT (T 439-13)2012-12-19MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder, ÖvrigtMiljömässigt motiverat, Skälighetsbedömning, Solidariskt ansvar, Talan om fördelning av kostnad, Verksamhetsöverlåtelse
Aratorp M 3390-12 (inkl. Lst)2012-12-18MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat, Skälighetsbedömning, Solidariskt ansvar, Verksamhetsöverlåtelse
Sockertoppen M 1261-12 (inkl. Lst) inte ÖK2012-12-18MMD/MDFastighetsägareUtredningarÖvrigt
Vallentuna Bällsta M 6926-11 (inkl. Lst)2012-11-21MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning
Månsbo M 3960-12 (inkl. MD, Lst)2012-10-05MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift
Torslunda M 1206-12 (inkl. Lst)2012-09-21MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat
Karlshed M 895-12 (inkl. Lst)2012-08-29MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift, Skälighetsbedömning
Bonden, Hallsberg M 5221-11 (inkl. Lst, kommun)2012-08-21MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat, Skälighetsbedömning
Törsjö M 3321-12 (inkl. MD, Lst, kommun)2012-07-04MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar, ÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Tärnsjö garveri M 3001-12 (inkl. MD, Lst)2012-06-29MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift, Inkråmsöverlåtelse, Skälighetsbedömning, Verksamhetsöverlåtelse
Gotland Bunge Audungs M 1818-12 (inkl. Lst)2012-05-30MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMIFO-klassning, Miljömässigt motiverat
Falun Herrhagen M 3934-11 (inkl. Lst)2012-05-30MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar, InventeringMIFO-klassning, Miljömässigt motiverat, Skälighetsbedömning
Föreläggande om radonmätning i villa M 1118-12 (inkl. MD, Lst, kommun)2012-05-15MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Skanslyckan (Ytmetall AB i likvidation) M 705-12 (inkl. Lst)2012-05-10MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Björken (registrering i EBH-stödet) M 809-122012-03-30MMD/MDÖvrigtÖvrigtMIFO-klassning, Övrigt
1 - 50Next