Ekonomisk säkerhet

  
  
  
  
Typ av krav
  
Kärnfråga
  
Rönnskärsverken M 7429-13 (inkl. MD)2014-06-27MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövning, ÖvrigtEkonomisk säkerhet, Övrigt
Aitikgruvan (Boliden Mineral AB) M 9761-08 (inkl. MD)2012-01-23MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtEkonomisk säkerhet
Södra Cell AB, Väröbacka M 1066-11 (inkl. Lst)2011-12-13MMD/MDVerksamhetsutövareÖvrigtEkonomisk säkerhet
Stockabäck M 1282-11 (inkl. Lst)2011-09-06MMD/MDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningEkonomisk säkerhet
SAKAB AB M 1067-11 (inkl. MD)2011-06-29MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningEkonomisk säkerhet
NJA 2011 s. 296, Boliden Mineral AB (Hötjärnsmagasinet) T 5420-082011-06-01HDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningEkonomisk säkerhet
Boliden Mineral, Hötjärnsmagasinet M 617-08 (inkl. MD)2008-11-24MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder, EBH-villkor vid tillståndsprövningEkonomisk säkerhet
Aitik-gruvan M 8709-05 (inkl. MD)2006-10-26MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningEkonomisk säkerhet
Woxna Graphite M 3659-02 (inkl. MD)2005-03-21MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder, EBH-villkor vid tillståndsprövningEkonomisk säkerhet
Zinkgruvan Mining M 10565-02 (inkl. MD)2003-12-22MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtEkonomisk säkerhet