Fusion

  
  
  
  
Typ av krav
  
Kärnfråga
  
ROL M 1189-17 (inkl. MD)2017-08-15MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar, InventeringFusion, Verksamhetsöverlåtelse
Göta Färgeri AB (Mossgropen) M 491-09 (inkl. MD, Lst)2010-06-08MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderFusion, Miljömässigt motiverat, Skälighetsbedömning, Verksamhetsöverlåtelse
Swedish Meats M 2355-06 (inkl. Lst)2007-06-27MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarFusion, Verksamhetsöverlåtelse
Balticgruppen M 816-05 (inkl. MD, Lst m. ansv.utr.)2006-06-29MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift, Fusion, Skälighetsbedömning, Verksamhetsöverlåtelse
Sellbergs B 156-19961996-06-24KNVerksamhetsutövareÅtgärderFusion, Verksamhetsöverlåtelse