Inkråmsöverlåtelse

  
  
  
  
Typ av krav
  
Kärnfråga
  
Undersökning av deponier M 7133-15 (inkl. MD)2016-02-19MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Inkråmsöverlåtelse
Kallholen Orsa M 6867-12 (inkl. Lst)2013-02-28MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar, InventeringInkråmsöverlåtelse, Miljömässigt motiverat, Verksamhetsöverlåtelse
Tärnsjö garveri M 3001-12 (inkl. MD, Lst)2012-06-29MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift, Inkråmsöverlåtelse, Skälighetsbedömning, Verksamhetsöverlåtelse
Eskilstuna Valnöten (NJ Innovation) M 6986-10 (inkl. MD, Lst)2011-06-23MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarInkråmsöverlåtelse, Verksamhetsöverlåtelse
Skinnarbyn (Träbiten) M1659-07 (inkl. Lst)2008-02-07MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarInkråmsöverlåtelse, Konkurs, Verksamhetsöverlåtelse
Arvamet M 9822-02 (inkl. MD, Lst, kommun)2003-12-05MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarInkråmsöverlåtelse, Skälighetsbedömning, Verksamhetsöverlåtelse