Konstaterat förorenat

  
  
  
  
Typ av krav
  
Kärnfråga
  
Bokeberg (HSB Skåne) M 9225-18 (inkl. MD)2019-11-28MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Konstaterat förorenat, Skälighetsbedömning
Munkedal Krokstads-Hede M 4526-12 (inkl. Lst)2012-12-21MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarKonstaterat förorenat, Skälighetsbedömning
Preem M 8073-10 (inkl. MD, Lst)2011-05-31MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar, ÅtgärderKonstaterat förorenat
J-O Johansson i Varberg M 3347-09 (inkl. Lst)2010-10-27MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderFaktisk drift, Konstaterat förorenat, Skälighetsbedömning
Forsbacka bruk M 9298-08 (inkl. MD, Lst)2010-06-08MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift, Förvaringsfall, Konstaterat förorenat, Miljömässigt motiverat, Rådighet över fastighet, Skälighetsbedömning
Grangärde Ångsåg M 6364-09 (inkl. Lst)2010-03-24MMD/MDFastighetsägareUtredningarKonstaterat förorenat
Aspa sågverk M 1832-07 ÖK inte PT (M 3240-08)2008-03-14MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarKonstaterat förorenat, Rådighet över fastighet