MIFO-klassning

  
  
  
  
Typ av krav
  
Kärnfråga
  
Riskklassning enligt MIFO M 4053-15 (inkl. MD)2016-02-29MMÖD/MÖDÖvrigtÖvrigtMIFO-klassning, Övrigt
Gotland Bunge Audungs M 1818-12 (inkl. Lst)2012-05-30MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMIFO-klassning, Miljömässigt motiverat
Falun Herrhagen M 3934-11 (inkl. Lst)2012-05-30MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar, InventeringMIFO-klassning, Miljömässigt motiverat, Skälighetsbedömning
Björken (registrering i EBH-stödet) M 809-122012-03-30MMD/MDÖvrigtÖvrigtMIFO-klassning, Övrigt
MIFO-registrering gruva 900-10 (inkl. Lst) ÖK inte PT (HFD 6494-11)2011-06-08FRÖvrigtÖvrigtMIFO-klassning
Registrering av ev. förorenat område M 4330-10 (inkl. Lst) ÖK inte PT (M 65-11)2010-12-29MMD/MDÖvrigtÖvrigtMIFO-klassning, Övrigt