Miljöbrott

  
  
  
  
Typ av krav
  
Kärnfråga
  
NJA 2004 s. 552, Kilsta B 212-042004-10-12HDÖvrigtÖvrigtMiljöbrott
Underrättelseskyldighet (Flänsen) B 3450-02 (inkl. TR)2003-04-30HovRÖvrigtÖvrigtMiljöbrott