Övrigt

  
  
  
  
Typ av krav
  
Kärnfråga
  
Älvenäs (fastighetsägaransvar) M 12294-18 (inkl. MD)2020-01-16MMÖD/MÖDFastighetsägareUtredningarÖvrigt
Preskription av regressfordran M 12278-18 (inkl. MD)2019-10-09MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtSolidariskt ansvar, Talan om fördelning av kostnad, Övrigt
Hamre M 10647-18 (inkl. MD)2019-06-20MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Övrigt
Skrot och avfall på hyresfastighet M 3691-, 3692-18 (inkl. MD)2019-03-22MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder, Tillsynsavgift, ÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Övrigt
Svedjemarken (bensinstation) M 8146-17 (inkl. MD)2018-05-24MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat, Skälighetsbedömning, Övrigt
Särsvik (fastighetsägares undersökningsplikt) M 1383-17 (inkl. MD)2018-02-23MMÖD/MÖDFastighetsägareUtredningarÖvrigt
Österby bruk sågdammsområde M 682-17 (inkl. MD)2017-12-11MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning, Övrigt
Österby bruk industrideponi M 683-17 (inkl. MD)2017-12-11MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning, Övrigt
Båt- och hamnförening, Östersund M 7800-16 (inkl. MD)2017-03-20MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder, ÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Övrigt
Svartbäcken (bolagsmans ansvar) M 4925-16 ÖK inte PT (M 2566-17)2017-02-28MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Högom M 8829-16 (inkl. MD)2016-12-22MMÖD/MÖDFastighetsägareUtredningar, TillsynsavgiftÖvrigt
Träbiten M 6305-16 (inkl. Lst) ÖK inte PT (Ö 4810-16)2016-08-29MMÖD/MÖDFastighetsägareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Övrigt
Hässleholms kretsloppscenter (statusrapport) M 7575-15 (inkl. MD)2016-04-27MMÖD/MÖDÖvrigtUtredningar, ÖvrigtÖvrigt
Riskklassning enligt MIFO M 4053-15 (inkl. MD)2016-02-29MMÖD/MÖDÖvrigtÖvrigtMIFO-klassning, Övrigt
Branden i Hamre M 10848-15 (inkl. MD)2016-02-19MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Övrigt
Ingemarstorp (Gustavsson o Co) M 1466-15 (inkl. Lst) ÖK inte PT (M 10792-15)2015-11-13MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Övrigt
Tabergs kanal M 6218-14 (inkl. MD)2015-02-12MMÖD/MÖDÖvrigtÅtgärder, ÖvrigtÖvrigt
Kustbostäder (forts.) M 2626-14 (inkl. MD)2015-01-16MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder, ÖvrigtSolidariskt ansvar, Talan om fördelning av kostnad, Övrigt
Hillerstorp (Pelly) M 4223-13 (inkl. Lst) ÖK inte PT (M 7726-14)2014-07-22MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning, Övrigt
Rönnskärsverken M 7429-13 (inkl. MD)2014-06-27MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövning, ÖvrigtEkonomisk säkerhet, Övrigt
Fastighetsägaransvaret och 69 (Jernhusen) - MMÖD 2014-05-07 - M 11012-13 (inkl. MD, Lst)2014-05-07MMÖD/MÖDFastighetsägareÅtgärderFaktisk drift, Övrigt
Skeppet M 1527-13 (inkl. MD, Lst, kommun)2013-09-25MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar, ÅtgärderMiljömässigt motiverat, Övrigt
Talgoxen (skadestånd DP FO) T 7240-12 (inkl. TR) ÖK inte PT (T 5185-13)2013-09-20HovRÖvrigtSkadeståndÖvrigt
Fleninge M 4383-12 (inkl. Lst)2013-09-17MMD/MDVerksamhetsutövareÖvrigtMiljömässigt motiverat, Övrigt
Varla M 4505-12 (inkl. Lst)2013-02-15MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar, ÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Miljömässigt motiverat, Övrigt
Hövik M 979-12 (inkl. Lst)2013-01-22MMD/MDFastighetsägareUtredningar, ÅtgärderSkälighetsbedömning, Övrigt
Björstorps Träförädling M 7828-12 (inkl. MD)2013-01-08MMÖD/MÖDÖvrigtUtredningar, ÅtgärderVite, Övrigt
Sockertoppen M 1261-12 (inkl. Lst) inte ÖK2012-12-18MMD/MDFastighetsägareUtredningarÖvrigt
Skanslyckan (Ytmetall AB i likvidation) M 705-12 (inkl. Lst)2012-05-10MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Björken (registrering i EBH-stödet) M 809-122012-03-30MMD/MDÖvrigtÖvrigtMIFO-klassning, Övrigt
1 - 30Next