Rådighet över fastighet

  
  
  
  
Typ av krav
  
Kärnfråga
  
Forsbacka bruk M 9298-08 (inkl. MD, Lst)2010-06-08MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift, Förvaringsfall, Konstaterat förorenat, Miljömässigt motiverat, Rådighet över fastighet, Skälighetsbedömning
Tudor M 6329-08 (inkl. MD, Lst)2010-03-31MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall, Rådighet över fastighet
Norra industriområdet M 8535-08 (inkl. MD, Lst)2010-03-31MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall, Rådighet över fastighet, Skälighetsbedömning
Stena Recycling AB M 2381-082009-08-31MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar, InventeringRådighet över fastighet
Stora Enso Fine Paper AB M 438-08 ÖK inte PT (M 3864-09)2009-04-16MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat, Rådighet över fastighet
Aspa sågverk M 1832-07 ÖK inte PT (M 3240-08)2008-03-14MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarKonstaterat förorenat, Rådighet över fastighet
Skrotgården M 9389-03 (inkl. MD, Lst, kommun)2004-11-12MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderKonkurs, Rådighet över fastighet
ABRI M 30017-04 (inkl. Lst)2004-01-29MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderFörvaringsfall, Konkurs, Rådighet över fastighet