Talan om fördelning av kostnad

  
  
  
  
Typ av krav
  
Kärnfråga
  
Preskription av regressfordran M 12278-18 (inkl. MD)2019-10-09MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtSolidariskt ansvar, Talan om fördelning av kostnad, Övrigt
Regresstalan om efterbehandlingsansvar M 4624-17 (inkl. MD)2019-03-04MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtSkälighetsbedömning, Solidariskt ansvar, Talan om fördelning av kostnad
Kustbostäder (forts.) M 2626-14 (inkl. MD)2015-01-16MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder, ÖvrigtSolidariskt ansvar, Talan om fördelning av kostnad, Övrigt
Albano (Trianon) M 7995-11 (inkl. MD) ÖK inte PT (T 439-13)2012-12-19MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder, ÖvrigtMiljömässigt motiverat, Skälighetsbedömning, Solidariskt ansvar, Talan om fördelning av kostnad, Verksamhetsöverlåtelse
Kustbostäder i Oxelösund AB T 2052-10 (inkl. MÖD, MD)2012-03-26HDVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Solidariskt ansvar, Talan om fördelning av kostnad
Kabe M 9894-05 (inkl. MD)2006-05-30MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderSolidariskt ansvar, Talan om fördelning av kostnad
GDL (Dragarelaget) M 495-05 (inkl. Lst)2005-03-24MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderSolidariskt ansvar, Talan om fördelning av kostnad