Tillsynsmyndighet

  
  
  
  
Typ av krav
  
Kärnfråga
  
Luleå Airport M 3679-13 (inkl. MD, Lst)2013-10-21MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare, Tillsynsmyndighet
Häfla Bruks AB M 6105-10 (inkl MD, Lst)2010-11-01MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderTillsynsmyndighet
Gasklockan i Örebro M 3077-082008-12-18MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderTillsynsmyndighet