Välkommen till EBH-portalen!

 EBH-portalen utgörs av två delar. 
 
 Kommunernas EBH-portal är en sida med användbart material
 och information om förorenade områden. Målgruppen är främst
 handläggare på kommunernas miljökontor men alla som arbetar
 med förorenade områden kan ha nytta av sidan. 
 
 EBH-portalens interna samarbetsyta är bara tillgänglig för
 länsstyrelserna, Naturvårdsverket, SGI och SGU. Samarbetsytan
 innehåller material i såväl färdigt som ännu ej färdigställt skick. 
 Du som är behörig användare klickar här för att komma till ytan. 

​​​ Kommunernas EBH-portal

 Klicka på någon av rutorna nedan eller någon av rubrikerna i
 vänsterspalten så länkas du till olika delsidor med material.
  
  
Description
  
  
  
  
Vägledande rättsfallhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Rättsfallbild.jpg
Samling med vägledande rättsfall med EBH-koppling
http://www.ebhportalen.se/sv/vagledande-rattsfall/Pages/default.aspxIn page navigation
Strategipakethttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Stratplatta.jpg
Stödmaterial för strategiskt arbete med förorenade områden
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/Strategiskt-arbete-med-f%c3%b6rorenade-omr%c3%a5den.aspxIn page navigation
Vägledning från juristsamverkanhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/MB.JPG
EBH-juridisk vägledning från länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/Juristsamverkansgruppen.aspxIn page navigation
EBH-portalen pratarhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/EBH-portalen%20pratar%20logo%201120x520.jpg
Podcast om EBH
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/EBH-portalen-pratar.aspxIn page navigation
Beslutsexempelhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Exempel.jpg
Samling av beslutsexempel avseende förorenade områden
http://www.ebhportalen.se//Sv/Pages/Beslutsexempel.aspxIn page navigation
§28-materialhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/28bilden.jpg
Klickbart material §28
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/%c2%a728-materialet.aspxIn page navigation
Fysisk planering och EBHhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/fysplan.jpg
Vägledning om fysisk planering och EBH
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/fysisk-planering-och-ebh.aspxIn page navigation
EBH-bladethttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/bladetny.JPG
Nyhetsbrev om EBH
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/ebh-bladet.aspxIn page navigation
Inventeringhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Invent.jpg
Information och vägledning om inventering
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/inventeringsrapporter.aspxIn page navigation
Broschyrer och faktabladhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/broschyr.jpg
Samling med broschyrer och faktablad
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/Broschyrer-och-faktablad.aspxIn page navigation
Övrigthttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/ovrigt.jpg
Vägledning och stödmaterial om flera olika sakområden
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/ovrigt.aspxIn page navigation

Aktuellt!            
SGIFS.JPG Länk till SGI:s webbplats


Expertsed.JPG Länk till SGI:s webbplats

 


Sedsem.JPG Inspelat seminarium åtgärder av förorenade sediment

 

Sedsem1.JPG Material från seminarium åtgärder av förorenade sediment

 

batstod2.JPG Tillsynsstöd för hantering av förorenade områden vid uppställningsplatser för fritidsbåtar