Välkommen till EBH-portalen!

Via rutorna nedan så kommer du till olika delsidor eller material.

Tips 1: Om du vill öppna ett visst stödmaterial i en ny flik - håll in Ctrl när du klickar, respektive ett nytt fönster - håll in Shift när du klickar.   
                  
Tips 2: Vissa länkar som finns på portalen kan vara problematiska att öppna med Edge. Om det inte funkar testa med Explorer eller Chrome istället.
  
  
Description
  
  
  
  
EBH-spelethttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Spelplanruta.jpg
Din guide till vägledning om förorenade områden!
http://www.ebhportalen.se/SiteCollectionDocuments/EBHspel/Spelplan.pdfNew tab
Strategipakethttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Stratplatta.jpg
Stödmaterial för strategiskt arbete med förorenade områden
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/Strategiskt-arbete-med-f%c3%b6rorenade-omr%c3%a5den.aspxNew tab
Vägledande rättsfallhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Rättsfallbild.jpg
Samling med vägledande rättsfall med EBH-koppling
http://www.ebhportalen.se/sv/vagledande-rattsfall/Pages/default.aspxNew tab
Vägledning från juristsamverkanhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/MB.JPG
EBH-juridisk vägledning från länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/Juristsamverkansgruppen.aspxNew tab
EBH-portalen pratarhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/EBH-portalen%20pratar%20logo%201120x520.jpg
Podcast om EBH
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/EBH-portalen-pratar.aspxNew tab
Beslutsexempelhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Exempel.jpg
Samling av beslutsexempel avseende förorenade områden
http://www.ebhportalen.se//Sv/Pages/Beslutsexempel.aspxNew tab
§28-materialhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/28bilden.jpg
Klickbart material §28
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/%c2%a728-materialet.aspxNew tab
Fysisk planering och EBHhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/fysplan.jpg
Vägledning om fysisk planering och EBH
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/fysisk-planering-och-ebh.aspxNew tab
EBH-bladethttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/bladetny.JPG
Nyhetsbrev om EBH
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/ebh-bladet.aspxNew tab
Inventeringhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Invent.jpg
Information och vägledning om inventering
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/inventeringsrapporter.aspxNew tab
Broschyrer och faktabladhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/broschyr.jpg
Samling med broschyrer och faktablad
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/Broschyrer-och-faktablad.aspxNew tab
Övrigthttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/ovrigt.jpg
Vägledning och stödmaterial om flera olika sakområden
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/ovrigt.aspxNew tab
EBH-portalen utgörs av två delar. 
 
 Kommunernas EBH-portal är en sida med användbart material
 och information om förorenade områden. Målgruppen är främst
 handläggare på kommunernas miljökontor men alla som arbetar
 med förorenade områden kan ha nytta av sidan. 
 
 EBH-portalens interna samarbetsyta är bara tillgänglig för
 länsstyrelserna, Naturvårdsverket, SGI och SGU. Samarbetsytan
 innehåller material i såväl färdigt som ännu ej färdigställt skick. 
 Du som är behörig användare klickar här för att komma till ytan. 

Aktuellt!            
Expertsed.JPG PM om inkråmsförvärv

 


SGIFS.JPGLänk till SGI:s webbplats

 


Expertsed.JPGLänk till SGI:s webbplats

 


Sedsem.JPGInspelat seminarium åtgärder av förorenade sediment

 

Sedsem1.JPGMaterial från seminarium åtgärder av förorenade sediment

 

batstod2.JPGTillsynsstöd för hantering av förorenade områden vid uppställningsplatser för fritidsbåtar