Välkommen till EBH-portalen!

 EBH-portalen utgörs av två delar. 
 
 Kommunernas EBH-portal är en sida med användbart material
 och information om förorenade områden. Målgruppen är främst
 handläggare på kommunernas miljökontor men alla som arbetar
 med förorenade områden kan ha nytta av sidan. 
 
 EBH-portalens interna samarbetsyta är bara tillgänglig för
 länsstyrelserna, Naturvårdsverket, SGI och SGU. Den interna
 samarbetsytan innehåller material i såväl färdigt som ännu ej
 färdigställt skick. Du som är behörig användare klickar här för
 att komma till den interna samarbetsytan. 

​​​ Kommunernas EBH-portal

 Klicka på någon av rutorna nedan eller någon av rubrikerna i
 vänsterspalten så länkas du till olika delsidor med material.
  
  
Description
  
  
  
  
Vägledande rättsfallhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Rättsfallbild.jpg
Samling med vägledande rättsfall med EBH-koppling
http://www.ebhportalen.se/sv/vagledande-rattsfall/Pages/default.aspxIn page navigation
Juristsamverkans- gruppenhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/MB.JPG
Vägledning från länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/Juristsamverkansgruppen.aspxIn page navigation
EBH-portalen pratar - en podcast om EBHhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/EBH-portalen%20pratar%20logo%201120x520.jpg
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/EBH-portalen-pratar.aspxIn page navigation
§28-materialhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/28bilden.jpg
Klickbart stödmaterial §28
OBS! Funkar nu med alla webbläsare!
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/%c2%a728-materialet.aspxIn page navigation
Fysisk planering och EBHhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/fysplan.jpg
Vägledning om fysisk planering och EBH
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/fysisk-planering-och-ebh.aspxIn page navigation
Broschyrer och faktabladhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/broschyr.jpg
Samling med broschyrer och faktablad
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/Broschyrer-och-faktablad.aspxIn page navigation
EBH-bladethttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/bladet.JPG
EBH-bladet kommer ut 2 gånger per år, juni och december
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/ebh-bladet.aspxIn page navigation
Övrigthttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/ovrigt.jpg
Vägledning och stödmaterial om flera olika sakområden
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/ovrigt.aspxIn page navigation
Inventeringsrapporterhttp://www.ebhportalen.se/SiteCollectionImages/Invent.jpg
Inventeringsrapporter, exempelvis om olika branscher.
http://www.ebhportalen.se/Sv/Pages/inventeringsrapporter.aspxIn page navigation

Senaste nytt! 


batansvar.JPGFörorenad mark vid uppställningsplatser för fritidsbåtar Ansvar


PFASbild.JPGVägledning om tillsyn vid misstänkt PFAS-förorening

 


EBHfysplan.JPGVägledning om hantering av förorenade områden vid planering och lovgivning


forelagg.JPGPM om förelägganden, förbud och viten


fastighetsanknutna.JPGPM om fastighetsanknutna förelägganden