Huvudman

Naturvårdsverket beviljar bidrag till länsstyrelsen. Länsstyrelsen skriver då ett beslut om vidareförmedling av bidraget till huvudmannen. Detta beslut är förenat med villkor som kan innefatta exempelvis tider för redovisningar, rekvireringar och genomförande. Det är viktigt att huvudmannen noga läser igenom beslutet.

Naturvårdsverket beviljar bidrag till länsstyrelsen. Länsstyrelsen skriver då ett beslut om vidareförmedling av bidraget till huvudmannen. Detta beslut är förenat med villkor som kan innefatta exempelvis tider för redovisningar, rekvireringar och genomförande. Det är viktigt att huvudmannen noga läser igenom beslutet.

I kvalitetsmanualen finns information om vad genomförandet innebär. Läs mer på:

Naturvårdsverket beviljar medel till länsstyrelsen. Länsstyrelsen skriver då ett beslut om stöd till huvudmannen. Detta beslut är förenat med villkor som kan innefatta exempelvis tider för redovisningar, rekvireringar och genomförande. Det är viktigt att huvudmannen noga läser igenom beslutet.

I beslutet om bidrag/stöd framgår när redovisning ska göras och vad som ska ingå. Mall för redovisningen finns i Naturvårdsverkets kvalitetsmanual.