Om EBH-portalen

EBH-portalen hjälper dig som jobbar med förorenade områden på länsstyrelser och kommuner med vägledning och information. Även andra, som konsulter eller verksamhetsutövare kan ha nytta av innehållet.  

EBH-portalen drivs av länsstyrelserna. Kontakta gärna oss för att ge återkoppling, förslag till utveckling eller om du har en fråga. Kontakt sker antingen via e-post:ebhportalen@lansstyrelsen.se eller via detta formulär: Lämna synpunkter på webbplatsen.

Observera att du inte kan be om uppgifter om enskilda förorenade områden eller fastigheter via oss. Sådana uppgifter finns i databasen EBH-stödet. För uppgifter ur EBH-stödet behöver du kontakta länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Kontaktuppgifter hittar du på det länets webbplats under Miljö och vatten/Förorenade områden/Kartor över förorenade områden.

Det fotografi som används på webbplatsens startsida är taget av Maria Höglund. Övriga fotografier är tagna av: Mieke Haegeman, Britta Palm, Laila Skytt, Fredric Hellberg, Fanny Söderkvist, Alexandra Selldén, Anna Svensson, Anna-Karin Ross och Cornelia Köhler. Ikonerna på startsidan är formgivna av Robert Klingbert.  

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer på vår sida “Om kakor”.