Övergripande & strategiskt

Tillsyn och annat arbete med förorenade områden blir enklare om det finns ett övergripande tänk och strategi. Det är inte bara på den nationella nivån detta behövs utan även på regional och lokal nivå.