Juridik & ansvar

Juridiska frågor är centrala i arbetet med förorenade områden, främst då avseende ansvar för utredning och åtgärder. Juridiken vad gäller förorenade områden utgår från 10 kapitlet i miljöbalken men även andra regler har inverkan på arbetet.