Vägledande rättsfall

Vägledande rättsfall kan underlätta det egna beslutsfattandet i komplicerade frågor. Vi har samlat vägledande rättsfall som behandlar EBH-relaterade frågor. Samlingen omfattar över 250 rättsfall och fylls på med nya rättsfall löpande.

  • Rättsfallen är sorterade efter avgörandedatum och de kan sorteras om efter de olika kolumnerna. 
  • Sökfunktionen söker i alla kolumner och filtrerar listan med rättsfall vartefter ett sökord skrivs in.
  • Listan kan också filtreras efter ansvarig, typ av krav och kärnfråga. Kom ihåg att ”släcka” de tidigare valda filtren om filtreringen ska göras om. 
 
För rättsfallen Tunnorna i Skönna mosse, Kem-man och Österplan hittar du videor med genomgång av fallen HÄR.
RättsfallAvgörandeDomstolAnsvarigTyp av kravKärnfråga
Soptippen på Ekerö MÖD M 2484-23 (inkl. MMD, Lst och km)2024-05-21MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUndersökningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Förvaringsfall
Ansvar olja i damm MÖD M 395-23 (inkl. MMD, Lst och km)2024-05-06MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderInkråmsöverlåtelse;Miljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning;Solidariskt ansvar
Skadestånd PFAS i vattentäkt Uppsala MÖD M 13145-21 (inkl. MMD)2024-04-09MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareSkadeståndÖvrigt
Planläggning av deponi2024-03-28MMÖD/MÖDÖvrigtÖvrigtÖvrigt
PFAS i dagvatten Försvarsmakten Söderhamn KN2023/00903 (inkl. FIHM)2023-12-20RegeringenVerksamhetsutövareUndersökningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
PFAS i Kallinge HD T 486-23 (inkl. HovR, TR)2023-12-05HDÖvrigtSkadeståndÖvrigt
Fastighetsförvärvaransvar vid konkurs MÖD M 8447-22 och M 8453-22 (inkl. km, lst, MD)2023-08-30MMÖD/MÖDFastighetsägareÅtgärderKonkurs
TBT på båtskrov HFD 1273-23 (inkl. Transportstyrelsen, regeringen)2023-06-20HFVerksamhetsutövareÅtgärderÖvrigt
Fastighetsägares ansvar för branddamm MÖD M 6149-22 (inkl. MD, Lst, Km)2023-06-01MMÖD/MÖDFastighetsägareUndersökningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Rådighet över fastighet
PFAS Kistinge, MMD M 4649-22 (inkl. Lst, km och AU)2023-03-28MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarKonstaterat förorenat;Miljömässigt motiverat
Fritidshus på förorenad mark MÖD P 15182-21 (inkl. km, lst, MD)2022-09-29MMÖD/MÖDÖvrigtÖvrigtÖvrigt
Tunnorna i Skönna mosse M 11457-21 (inkl. MD och Lst)2022-06-09MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderSkälighetsbedömning
Mörsil förorenad mark kräver tillstånd M 12627-20 (inkl. MD, Lst och km)2022-06-07MMÖD/MÖDÖvrigtEBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Saneringsanmälan Sundsvall MÖD M 1783-22 (inkl. km, lst och MMD) ej PT2022-05-24MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtÖvrigt
EON M 11752-20 (inkl. MD, Lst och km)2022-03-23MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Kem-Man M 7638-21 (inkl. MD, Lst och km)2022-02-22MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Inkråmsöverlåtelse;Verksamhetsöverlåtelse
Saneringsanmälan Göteborg (inkl. km, Lst, MD) inte ÖK2022-01-24MMD/MDVerksamhetsutövareÖvrigtÖvrigt
Österplan M 13115-20 (inkl. MD) inte ÖK2021-12-21MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;ÖvrigtTalan om fördelning av kostnad
Åmmeberg M 11301-21 (inkl. MD, Lst och AU) ej PT2021-11-23MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Inkråmsöverlåtelse;Verksamhetsöverlåtelse
Befesa M 7295-20 (inkl. MD och Lst)2021-11-03MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderÖvrigt
Anteckning av föreläggande MÖD M 9303-19 (inkl. MMD, Lst) MÖD 2021:62021-04-12MMÖD/MÖDFastighetsägareÖvrigtÖvrigt
Preskription av regressfordran T 5830-19 (inkl. MÖD, MD)2020-12-15HDVerksamhetsutövare;ÖvrigtÖvrigtSolidariskt ansvar;Talan om fördelning av kostnad;Övrigt
Sånga-Nibbla M 4221-18, M 13853-19 (inkl. MD)2020-12-04
MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall;Konstaterat förorenat
Arabien M2621-19 (inkl. MD)2020-09-23MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar
Konstaterat förorenat;Miljömässigt motiverat
Älvenäs (fastighetsägaransvar) M 12294-18 (inkl. MD)2020-01-16MMÖD/MÖDFastighetsägareUtredningarÖvrigt
Bokeberg (HSB Skåne) M 9225-18 (inkl. MD)2019-11-28MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Konstaterat förorenat;Skälighetsbedömning
Björnemossen M 7471-19 (inkl. MD)2019-11-12MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;ÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Preskription av regressfordran M 12278-18 (inkl. MD)2019-10-09MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtSolidariskt ansvar;Talan om fördelning av kostnad;Övrigt
Hamre M 10647-18 (inkl. MD)2019-06-20MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Övrigt
Campanilen MMD M 973-19 (inkl. Lst, KM)2019-05-22MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarInkråmsöverlåtelse
Skrot och avfall på hyresfastighet M 3691-, 3692-18 (inkl. MD)2019-03-22MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;Tillsynsavgift;ÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Övrigt
Regresstalan om efterbehandlingsansvar M 4624-17 (inkl. MD)2019-03-04MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtSkälighetsbedömning;Solidariskt ansvar;Talan om fördelning av kostnad
Enköpingstvätten (expropriation)2019-02-04MMD/MDÖvrigtÖvrigtÖvrigt
Hamre HD Ö 5744-17 (inkl. MÖD, MDD)2018-11-09HDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Svedjemarken (bensinstation) M 8146-17 (inkl. MD)2018-05-24MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning;Övrigt
Fastighetsägares ansvar för annans avfall M 8912-17 (inkl. MD)2018-05-15MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;ÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Särsvik (fastighetsägares undersökningsplikt) M 1383-17 (inkl. MD)2018-02-23MMÖD/MÖDFastighetsägareUtredningarÖvrigt
Österby bruk sågdammsområde M 682-17 (inkl. MD)2017-12-11 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Övrigt
Österby bruk industrideponi M 683-17 (inkl. MD)2017-12-11MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Övrigt
Ej överklaga anteckning av beslut MÖD M 3623-17 (inkl. MMD, Lst och km)2017-08-24MMÖD/MÖDFastighetsägareÖvrigtÖvrigt
ROL M 1189-17 (inkl. MD)2017-08-15 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;InventeringFusion;Verksamhetsöverlåtelse
Detaljplan och föroreningar MÖD P 9815-16 (inkl. Lst, MMD)2017-06-16MMÖD/MÖDÖvrigtÖvrigtÖvrigt
Ställdalen, Ljusnarsberg M 8262-16 (inkl. MD)2017-04-26 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift;Skälighetsbedömning
Båt- och hamnförening, Östersund M 7800-16 (inkl. MD)2017-03-20 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;ÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Övrigt
Svartbäcken (bolagsmans ansvar) M 4925-16 ÖK inte PT (M 2566-17)2017-02-28 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Konkursbo ansvarigt trots abandonering M 10996-16 (inkl. km, lst, MD) ej PT2017-01-30MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtKonkurs
Högom M 8829-16 (inkl. MD)2016-12-22 MMÖD/MÖDFastighetsägareUtredningar;TillsynsavgiftÖvrigt
KKB ansvar för blästersand MMD M 2954-16 (inkl. km, lst)2016-12-14MMD/MDVerksamhetsutövareÖvrigtKonkurs
KKB ansvar för avfall MMD M 4215-16 (inkl. lst, ej PT)2016-11-25MMD/MDVerksamhetsutövareÖvrigtKonkurs
Vallentuna (cistern) MMÖD M 3940-162016-11-09 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Sunne, vu m ändrad verksamhet MMÖD M 3657-16 (inkl. MMD)2016-09-21 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Träbiten M 6305-16 (inkl. Lst) ÖK inte PT (Ö 4810-16)2016-08-29MMÖD/MÖDFastighetsägareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Övrigt
Källby, Eskilstuna M 5107-15 (inkl. MD)2016-05-18 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarRiskbedömning
Ingen förorening, ingen anmälningsplikt B 108-15 (inkl. TR)2016-05-17HovRVerksamhetsutövareÖvrigtKonstaterat förorenat;Övrigt
Hässleholms kretsloppscenter (statusrapport) M 7575-15 (inkl. MD)2016-04-27 MMÖD/MÖDÖvrigtUtredningar;ÖvrigtÖvrigt
Riskklassning enligt MIFO M 4053-15 (inkl. MD)2016-02-29 MMÖD/MÖDÖvrigtÖvrigtMIFO-klassning;Övrigt
Bäckhammars bruk - undersökning av deponier M 7133-15 (inkl. MD)2016-02-19MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Branden i Hamre M 10848-15 (inkl. MD)2016-02-19 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Övrigt
Ingemarstorp (Gustavsson o Co) M 1466-15 (inkl. Lst) ÖK inte PT (M 10792-15)2015-11-13 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Övrigt
Underrättelse vid grävning MMD M 1897-15 (inkl. Lst och km, ej PT)2015-07-10MMD/MDFastighetsägareÖvrigtÖvrigt
Hammarby (Vallby) M 8398-14 (inkl. MD)2015-05-05 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Konkurs
Ljusnarsberg (Nya sandmagasinet) M 5022-14 (inkl. MD)2015-02-24MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderFörvaringsfall
Tabergs kanal M 6218-14 (inkl. MD)2015-02-12MMÖD/MÖDÖvrigtÅtgärder;ÖvrigtÖvrigt
Höganäs 28 § FMH MMD M 3645-14 (inkl. Lst)2015-02-02MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Stavsnäs (ärvd fastighet i Värmdö) M 4696-14 (inkl. MD, Lst, kommun)2015-01-27MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;ÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Förvaringsfall
Kustbostäder (forts.) M 2626-14 (inkl. MD)2015-01-16MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;ÖvrigtSolidariskt ansvar;Talan om fördelning av kostnad;Övrigt
Hillerstorp (Pelly) M 4223-13 (inkl. Lst) ÖK inte PT (M 7726-14)2014-07-22MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Övrigt
Sörvik (gruvdamm) M 9309-13 (inkl. MD, Lst)2014-07-03MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Verksamhetsöverlåtelse
Rönnskärsverken M 7429-13 (inkl. MD)2014-06-27MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövning;ÖvrigtEkonomisk säkerhet;Övrigt
Fastighetsägaransvaret och 69 (Jernhusen) - MMÖD 2014-05-07 - M 11012-13 (inkl. MD, Lst)2014-05-07MMÖD/MÖDFastighetsägareÅtgärderFaktisk drift;Övrigt
Ätran (Falkvarv) M 1784-13 (inkl. MD, Lst)2014-01-21MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Miljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning;Solidariskt ansvar
SIAB M 483-13 (inkl. MD, Lst)2014-01-08MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Blaikengruvan och Svärtträskgruvan (ScanMining) M 4233-13 (inkl. MD, Lst m. ansv.utr.)2013-11-06 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Förvaringsfall;Konkurs;Solidariskt ansvar
Blaikengruvan och Svärtträskgruvan (Blaikengruvan AB) M 4093-13 (inkl. MD, Lst m. ansv.utr.)2013-11-06MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Förvaringsfall;Konkurs;Solidariskt ansvar
Luleå Airport M 3679-13 (inkl. MD, Lst)2013-10-21MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Tillsynsmyndighet
Gullbergskajen M 10932-12 (inkl. MD, kommunfaktura)2013-10-11MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Skeppet M 1527-13 (inkl. MD, Lst, kommun)2013-09-25MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderMiljömässigt motiverat;Övrigt
Talgoxen (skadestånd DP FO) T 7240-12 (inkl. TR) ÖK inte PT (T 5185-13)2013-09-20HovRÖvrigtSkadeståndÖvrigt
Fleninge M 4383-12 (inkl. Lst)2013-09-17MMD/MDVerksamhetsutövareÖvrigtMiljömässigt motiverat;Övrigt
Proton M 11429-12 (inkl. MD, Lst)2013-06-26MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Deponi vid Gusumsån M 102-13 (inkl. Lst) ÖK inte PT (M 4884-13)2013-04-29MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderSolidariskt ansvar
Kallholen Orsa M 6867-12 (inkl. Lst)2013-02-28MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;InventeringInkråmsöverlåtelse;Miljömässigt motiverat;Verksamhetsöverlåtelse
Utansjöbruk M 7070-12 (inkl. MD, Lst)2013-02-19MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Varla M 4505-12 (inkl. Lst)2013-02-15MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;ÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Miljömässigt motiverat;Övrigt
Gjuteriet M 2805-12 (inkl. Lst)2013-01-25MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Hövik M 979-12 (inkl. Lst)2013-01-22MMD/MDFastighetsägareUtredningar;ÅtgärderSkälighetsbedömning;Övrigt
Ingemarstorp (Gustavsson o Co) M 2065-12 (inkl. ökl) ÖK inte PT (M 1021-13)2013-01-10MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning;Solidariskt ansvar
Björstorps Träförädling M 7828-12 (inkl. MD)2013-01-08MMÖD/MÖDÖvrigtUtredningar;ÅtgärderVite;Övrigt
Munkedal Krokstads-Hede M 4526-12 (inkl. Lst)2012-12-21MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarKonstaterat förorenat;Skälighetsbedömning
Albano (Trianon) M 7995-11 (inkl. MD) ÖK inte PT (T 439-13)2012-12-19MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;ÖvrigtMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning;Solidariskt ansvar;Talan om fördelning av kostnad;Verksamhetsöverlåtelse
Aratorp M 3390-12 (inkl. Lst)2012-12-18MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning;Solidariskt ansvar;Verksamhetsöverlåtelse
Sockertoppen M 1261-12 (inkl. Lst) inte ÖK2012-12-18MMD/MDFastighetsägareUtredningarÖvrigt
Vallentuna Bällsta M 6926-11 (inkl. Lst)2012-11-21MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning
Månsbo M 3960-12 (inkl. MD, Lst)2012-10-05MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift
Torslunda M 1206-12 (inkl. Lst)2012-09-21MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat
Karlshed M 895-12 (inkl. Lst)2012-08-29MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift;Skälighetsbedömning
Bonden, Hallsberg M 5221-11 (inkl. Lst, kommun)2012-08-21MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Törsjö M 3321-12 (inkl. MD, Lst, kommun)2012-07-04MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Tärnsjö garveri M 3001-12 (inkl. MD, Lst)2012-06-29MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift;Inkråmsöverlåtelse;Skälighetsbedömning;Verksamhetsöverlåtelse
Falun Herrhagen M 3934-11 (inkl. Lst)2012-05-30MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;InventeringMIFO-klassning;Miljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Gotland Bunge Audungs M 1818-12 (inkl. Lst)2012-05-30 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMIFO-klassning;Miljömässigt motiverat
Föreläggande om radonmätning i villa M 1118-12 (inkl. MD, Lst, kommun)2012-05-15 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Skanslyckan (Ytmetall AB i likvidation) M 705-12 (inkl. Lst)2012-05-10 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Björken (registrering i EBH-stödet) M 809-122012-03-30 MMD/MDÖvrigtÖvrigtMIFO-klassning;Övrigt
Kustbostäder i Oxelösund AB T 2052-10 (inkl. MÖD, MD)2012-03-26 HDVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Solidariskt ansvar;Talan om fördelning av kostnad
Brenäs sågverk M 135-11 (inkl. Lst)2012-03-02 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Stripplekärrs deponi M 2264-11 (inkl. Lst)2012-02-08 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderÖvrigt
Aitikgruvan (Boliden Mineral AB) M 9761-08 (inkl. MD)2012-01-23 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtEkonomisk säkerhet
Åmål Södergården M 6811-11 (inkl. Lst)2012-01-16 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderFörvaringsfall
Svenska Statoil AB (fast. Laritstorp) M 3662-11 (inkl. MD, Lst)2012-01-11 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareInventeringMiljömässigt motiverat;Övrigt
Svenska Statoil AB (fast. Kommersen) M 3661-11 (inkl. MD, Lst)2012-01-11 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareInventeringMiljömässigt motiverat;Övrigt
Preemraff M 2948-11 (inkl. Lst)2012-01-10 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat
Sölvesborg, Mörby M 2811-11 (inkl. Lst)2011-12-21 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarVite;Övrigt
Lerbäck (ackrediterad provtagare) M 6457-11 (inkl. MD)2011-12-21 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;ÖvrigtVite;Övrigt
Örebro, Kärsta M 1534-11 (inkl. Lst)2011-12-19MMD/MDÖvrigtUtredningarÖvrigt
Varta Batteri AB M 3842-11 (inkl. Lst)2011-12-16MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarRiskbedömning;Solidariskt ansvar
Södra Cell AB, Väröbacka M 1066-11 (inkl. Lst)2011-12-13 MMD/MDVerksamhetsutövareÖvrigtEkonomisk säkerhet
Dikningsföretaget M 3389-11 (inkl. Lst)2011-12-07 MMD/MDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftÖvrigt
Lacko i Anderstorp AB M 1529-11 (inkl. Lst)2011-11-30 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning;Verksamhetsöverlåtelse
Vallentuna, Ormsta M 2016-11 (inkl. Lst)2011-11-30MMD/MDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftÖvrigt
Nedgrävda eternitplattor M 3501-112011-11-24 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Närkes Kils Bil och Plåt AB M 2756-112011-10-31 MMD/MDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftÖvrigt
Bastionen M 3129-112011-10-27 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Norrtälje Rånäs M 6466-10 (inkl. Lst)2011-09-20 MMD/MDFastighetsägareÅtgärderÖvrigt
Stockabäck M 1282-11 (inkl. Lst)2011-09-06 MMD/MDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningEkonomisk säkerhet
Dalarnas Företagsfastigheter AB M 3146-11 (inkl. Lst)2011-08-31 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Övrigt
Ecolab M 447-11 (inkl. Lst)2011-08-16 MMD/MDÖvrigtÖvrigtÖvrigt
SAKAB AB M 1067-11 (inkl. MD)2011-06-29 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningEkonomisk säkerhet
Eskilstuna Valnöten (NJ Innovation) M 6986-10 (inkl. MD, Lst)2011-06-23 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarInkråmsöverlåtelse;Verksamhetsöverlåtelse
St1 Energy AB M 6399-10 (inkl. Lst)2011-06-21MMD/MDVerksamhetsutövareInventeringMiljömässigt motiverat
MIFO-registrering gruva 900-10 (inkl. Lst) ÖK inte PT (HFD 6494-11)2011-06-08 FRÖvrigtÖvrigtMIFO-klassning
NJA 2011 s. 296, Boliden Mineral AB (Hötjärnsmagasinet) T 5420-082011-06-01 HDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningEkonomisk säkerhet
Preem M 8073-10 (inkl. MD, Lst)2011-05-31 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderKonstaterat förorenat
Surahammar Färmansbo M 6364-10 (inkl. Lst, kommun)2011-05-27 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat
Svenska Statoil AB (Ludvika Prosten) M 4541-102011-04-07 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;InventeringMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Häfla Bruks AB M 3877-10 (inkl. Lst)2011-03-24 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat
Eskilstuna Nätet M 2614-09 (inkl. Lst)2011-02-25 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
EKA-Knivar AB M 3282-10 (inkl. Lst)2011-02-17 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat
Glasbruksområdet i Malmö M 2639-10 (inkl. Lst)2011-02-17MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat
Ugglum M 3084-10 (inkl. Lst)2011-02-08 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Miljömässigt motiverat
Boliden M 3499-10 (inkl. Lst)2011-02-04 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Solidariskt ansvar
Lisskrogen M 2004-10 (inkl. Lst)2011-01-27 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderÖvrigt
Benestad M 2611-10 (inkl. Lst)2011-01-26MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderÖvrigt
Västerås Kvarnbacka M 5230-09 (inkl. Lst)2011-01-19MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Vansbro M 1954-10 (inkl. MD, Lst)2011-01-18 MMÖD/MÖDFastighetsägareUtredningarÖvrigt
Registrering av ev. förorenat område M 4330-10 (inkl. Lst) ÖK inte PT (M 65-11)2010-12-29 MMD/MDÖvrigtÖvrigtMIFO-klassning;Övrigt
Banverket M 8489-09 (inkl. MD, Lst)2010-12-22 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Svenska hem M 10334-09 (inkl. MD, Lst)2010-12-07 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Bäckegruve AB M 2725-10 (inkl. Lst)2010-11-10 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Solidariskt ansvar;Vite
Eka Chemicals M 9766-06 (inkl. MD)2010-11-10 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderSkälighetsbedömning
Häfla Bruks AB M 6105-10 (inkl MD, Lst)2010-11-01 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderTillsynsmyndighet
Akelius fastigheter i Eskilstuna M 970-10 (inkl. Lst, kommun)2010-10-28 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderÖvrigt
J-O Johansson i Varberg M 3347-09 (inkl. Lst)2010-10-27 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderFaktisk drift;Konstaterat förorenat;Skälighetsbedömning
Kårehogen M 1213-10 (inkl. Lst)2010-10-06 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Sölvesborg, Mörby M 1075-10 (inkl. Lst)2010-09-08 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
AB Fortum Värme (Täby Fabrikören) M 6161-09 (inkl. Lst) inte ÖK2010-08-02MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderFörvaringsfall;Konkurs;Rådighet över fastighet
Hjortsberga M 5664-09 (inkl. MD, Lst)2010-06-23 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderSkälighetsbedömning
Tölö M 6231-09 (inkl. MD, Lst)2010-06-23 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderFörvaringsfall;Miljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Uppsala Dragarbrunn M 6598-09 (inkl. MD, Lst, kommun)2010-06-23 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Faktisk drift;Skälighetsbedömning
Tresam AB M 1383-102010-06-18 MMD/MDÖvrigtUtredningar;ÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Vite
Ryssbergsbacken M 2018-09 (inkl. MD, Lst)2010-06-09 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Forsbacka bruk M 9298-08 (inkl. MD, Lst)2010-06-08 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift;Förvaringsfall;Konstaterat förorenat;Miljömässigt motiverat;Rådighet över fastighet;Skälighetsbedömning
Göta Färgeri AB (Mossgropen) M 491-09 (inkl. MD, Lst)2010-06-08 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderFusion;Miljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning;Verksamhetsöverlåtelse
Klövern Strand (Nyköping Lansen) M 1751-09 (inkl. Lst, kommun) inte ÖK2010-04-20 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning
Plåtcisternen M 256-10 (inkl. MD, Lst, kommun)2010-04-12 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall;Skälighetsbedömning
Norra industriområdet M 8535-08 (inkl. MD, Lst)2010-03-31 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall;Rådighet över fastighet;Skälighetsbedömning
Tudor M 6329-08 (inkl. MD, Lst)2010-03-31 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall;Rådighet över fastighet
Grangärde Ångsåg M 6364-09 (inkl. Lst)2010-03-24 MMD/MDFastighetsägareUtredningarKonstaterat förorenat
Risinge-Erstorp M 4103-09 (inkl. Lst)2010-03-23 MMD/MDÖvrigtÅtgärderÖvrigt
Kontinentalbanan M 4575-09 (inkl. MD)2010-03-18 MMÖD/MÖDÖvrigtSkadeståndÖvrigt
Daggarp M 309-10 (inkl. Lst)2010-02-17 MMD/MDFastighetsägareUtredningarMiljömässigt motiverat
Oskarström m.fl. (Stora Enso) M 2535-08 (inkl. MD, Lst, kommun)2009-12-21 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift
Mala M 5457-08 (inkl. MD, Lst, kommun)2009-12-02 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Varta (Hulingen) M 2111-08 (inkl. Lst)2009-11-13 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat
Köping Släta M 5034-09 (inkl. Lst)2009-11-05 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderFörvaringsfall
Härryda Fläskebo M 390-09 (inkl. MD, kommun)2009-10-15 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtÖvrigt
EFAB M 4131-08 (inkl. Lst)2009-09-29 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderKonkurs
Varta (Träförädlingen) M 2112-082009-09-24 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat
Gotland Bunge Stucks (Fårö) M 710-09 (inkl. Lst) ÖK inte PT (M 8069-09)2009-09-17 MMD/MDFastighetsägareÅtgärderSkälighetsbedömning
Bukärr M 2045-08 (inkl. Lst)2009-09-03 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderÖvrigt
Stena Recycling AB M 2381-082009-08-31 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;InventeringRådighet över fastighet
Ängsgärdet M 5444-072009-07-08 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Södervägs brädgård M 5876-072009-05-28 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderÖvrigt
Bodensågen M 1574-08 (inkl. Lst)2009-05-04 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat
Swerock M 2471-08 (inkl. Lst) inte ÖK2009-04-24 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Verksamhetsöverlåtelse
Stora Enso Fine Paper AB M 438-08 ÖK inte PT (M 3864-09)2009-04-16 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat;Rådighet över fastighet
Ronneby hamn M 1397-08 (inkl. MD, Lst)2009-03-17 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;EBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Sjösa gård M 7733-08 (inkl. MD)2009-03-03 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall;Solidariskt ansvar
NJA 2009 s. 41, Kufstein T 1329-082009-02-16 HDVerksamhetsutövareÖvrigtKonkurs
Stena Metall M 1978-082009-02-06 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat
Kemira M 1967-082009-01-27 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Mackmyra sulfitfabrik M 1182-082009-01-26 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderSkälighetsbedömning
Hammarby sulfitfabrik M 1550-082009-01-22 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Gasklockan i Örebro M 3077-082008-12-18 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderTillsynsmyndighet
Bredgård och Boxholm M 3437-072008-12-09 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Boliden Mineral, Hötjärnsmagasinet M 617-08 (inkl. MD)2008-11-24 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;EBH-villkor vid tillståndsprövningEkonomisk säkerhet
Bodycote M 2509-072008-10-31 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Solidariskt ansvar;Verksamhetsöverlåtelse
Ovako Bar AB M 6009-072008-09-30 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift
Täfteåmacken M 1099-06 (inkl. Lst, kommun)2008-09-26 MMD/MDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Björstorps Träförädling HB M 475-08 ÖK inte PT (M 7951-08) (inkl. Lst, kommun)2008-09-24 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Fjärås skytteförening M 870-08 (inkl. Lst) ÖK inte PT2008-07-28 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderÖvrigt
Södra skogsägarna, Lidhult M 92-082008-07-04 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderSkälighetsbedömning
Stena Gotthard Mjölby M 9074-06 (inkl. MD)2008-06-25 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;EBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Volvo Powertrain M 696-07 (inkl. MD)2008-06-23 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;EBH-villkor vid tillståndsprövning;InventeringÖvrigt
Tarkett (Ebbamåla) M 2599-07 (inkl. MD, Lst)2008-06-18 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Faktisk drift;Skälighetsbedömning
Componenta M 8370-06 (inkl. MD, Lst)2008-06-04 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarKonkurs
Klippan ABs konkursbo M 4537-07 (inkl. MD, Lst)2008-06-04 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarKonkurs
Marbäcks bruk M 1808-07 (inkl. Lst)2008-05-22 MMD/MDFastighetsägareUtredningarSkälighetsbedömning
Ystads hamn M 2528-072008-05-20 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarVerksamhetsöverlåtelse
Aspa sågverk M 1832-07 ÖK inte PT (M 3240-08)2008-03-14 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarKonstaterat förorenat;Rådighet över fastighet
Vafab Miljö M 1813-07 (inkl. MD)2008-02-25 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtÖvrigt
Skinnarbyn (Träbiten) M1659-07 (inkl. Lst)2008-02-07 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarInkråmsöverlåtelse;Konkurs;Verksamhetsöverlåtelse
Granliden M 684-07 (inkl. Lst)2008-02-06MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall
Gruvavfall Norsjö M 666-07 (inkl. Lst)2008-02-06 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall
Sveaskog (Bjurforsgruvan) M 683-07 (inkl. Lst)2008-02-06 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall
Preem M 2160-07 (inkl. Lst, kommun) ÖK inte PT (M 631-08)2007-12-20 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Solidariskt ansvar;Verksamhetsöverlåtelse
KF M 2067-07 (inkl. Lst, kommun) ÖK inte PT (M 496-08)2007-12-14 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Solidariskt ansvar;Verksamhetsöverlåtelse
JVE Hus AB M 1746-07 inte ÖK2007-11-05 MMD/MDFastighetsägareUtredningarSkälighetsbedömning
Pelly M 1419-07 inte ÖK2007-10-19 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat
HSB Göta M 15-07 (inkl. Lst) inte ÖK2007-10-18 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Skogens kol M 2849-07 (inkl. MD)2007-08-27 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Tarkett AB M 463-07 (inkl. Lst) inte ÖK2007-08-22MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Faktisk drift;Skälighetsbedömning
Swedish Meats M 2355-06 (inkl. Lst)2007-06-27 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarFusion;Verksamhetsöverlåtelse
SAAB AB M 2297-06 (inkl. Lst) inte ÖK2007-05-29MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderÖvrigt
Ytmetall i Sölvesborg AB M 3209-06 (inkl. Lst) inte ÖK2007-05-28 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Solidariskt ansvar
Stena Gotthard Västervik M 3455-06 (inkl. MD, Lst)2007-04-24 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Marieholms Yllefabrik AB M 2689-06 (inkl. Lst)2007-02-19 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat
Tranås Skinnberedning M 2311-06 (inkl. Lst)2007-01-09 MMD/MDVerksamhetsutövareÖvrigtÖvrigt
NJA 2006 s. 662, Tryckverket i Skogås (Cassmer) Ö 999-042006-12-20 HDVerksamhetsutövareÖvrigtFörvaringsfall;Konkurs
SCA M 4141-06 (inkl. MD, Lst, kommun)2006-12-11 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderFörvaringsfall
Aitik-gruvan M 8709-05 (inkl. MD)2006-10-26 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningEkonomisk säkerhet
Balticgruppen M 816-05 (inkl. MD, Lst m. ansv.utr.)2006-06-29 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift;Fusion;Skälighetsbedömning;Verksamhetsöverlåtelse
Nynäs Refining AB M 21-992006-06-28 MMD/MDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningMiljömässigt motiverat
Bilisten M 2654-05 (inkl. Lst)2006-06-14 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Verksamhetsöverlåtelse
GLC (Göteborgs Lastbilscentral) M 2694-05 (inkl. Lst)2006-06-14 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Verksamhetsöverlåtelse
Kabe M 9894-05 (inkl. MD)2006-05-30 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderSolidariskt ansvar;Talan om fördelning av kostnad
Bayer AB M 1501-05 (inkl. Lst) inte ÖK2006-04-21 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift;Skälighetsbedömning
Vegaholm M 305-06 (inkl. Lst) ÖK inte PT (M 3771-06)2006-04-19 MMD/MDFastighetsägareUtredningarMiljömässigt motiverat;Solidariskt ansvar
Landstinget i Södermanland M 1060-05 (inkl. MD, Lst)2006-01-17 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderÖvrigt
SITA M 2812-05 (inkl. MD, Lst)2005-11-03 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Holmsund M 4543-04 inte ÖK2005-08-26MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Solidariskt ansvar
Jordbrukare i Blekinge M 3195-04 (inkl. MD, Lst)2005-07-21MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Tunnorna i Hörnefors M 8552-03 (inkl. MD, Lst, kommun)2005-07-13 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderFaktisk drift;Förvaringsfall
Klosters fabriker M 5338-04 (inkl. MD, Lst)2005-05-23 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift;Skälighetsbedömning
Orust kommun M 2305-052005-05-20 MMÖD/MÖDÖvrigtÖvrigtÖvrigt
Vedeldning i Norrahammar M 4674-04 (inkl. MD)2005-05-20 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtVite;Övrigt
Frilac M 3079-04 (inkl. MD, Lst, kommun)2005-05-17 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;EBH-villkor vid tillståndsprövningKonkurs
Billerud M 8553-03 (inkl. MD)2005-05-10MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Sjösa M 30340-04 (inkl. Lst) inte ÖK2005-04-08 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall;Skälighetsbedömning
GDL (Dragarelaget) M 495-05 (inkl. Lst)2005-03-24 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderSolidariskt ansvar;Talan om fördelning av kostnad
Woxna Graphite M 3659-02 (inkl. MD)2005-03-21 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;EBH-villkor vid tillståndsprövningEkonomisk säkerhet
Lastbilsexporten i Vellinge AB M 3529-04 (inkl. Lst)2005-01-13 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning
Avesta Polarit M 9923-02 (inkl. MD)2004-12-21 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Mörkeskogs avfallsanläggning M 9015-03 (inkl. MD, Lst)2004-12-21 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Övrigt
Stena Fragmentering M 7488-03 (inkl. MD, kommun)2004-11-19 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Bofors skjutfält M 7283-03 (inkl. MD, Lst)2004-11-15 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;EBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Ekåsa M 8011-03 (inkl. MD, Lst)2004-11-12MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Skrotgården M 9389-03 (inkl. MD, Lst, kommun)2004-11-12 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderKonkurs;Rådighet över fastighet
NJA 2004 s. 552, Kilsta B 212-042004-10-12 HDÖvrigtÖvrigtMiljöbrott
Finnboda M 230-03 (inkl. Lst)2004-03-18 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat
Gusab Stainless M 3260-03 (inkl. Lst) ÖK inte PT (M 2728-04)2004-03-12 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;ÖvrigtFörvaringsfall
Allgunnaryd M 3289-03 (inkl. Lst)2004-02-13 MMD/MDÖvrigtUtredningarÖvrigt
ABRI M 30017-04 (inkl. Lst)2004-01-29 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning
Zinkgruvan Mining M 10565-02 (inkl. MD)2003-12-22 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtEkonomisk säkerhet
NJA 2003 s. 599, Kretselektronik Sweden AB B 1119-022003-12-16 HDVerksamhetsutövareÖvrigtKonkurs;Verksamhetsöverlåtelse
Arvamet M 9822-02 (inkl. MD, Lst, kommun)2003-12-05 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarInkråmsöverlåtelse;Skälighetsbedömning;Verksamhetsöverlåtelse
Swedish Tissue AB M 1936-03 (inkl. MD)2003-07-04 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Underrättelseskyldighet (Flänsen) B 3450-02 (inkl. TR)2003-04-30 HovRÖvrigtÖvrigtMiljöbrott
Skogens kol AB M 8851-01 (inkl. MD) inte ÖK2003-04-01 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;EBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Jakri AB M 768-01 (inkl. MD, kommun)2002-05-13 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Lastbilen i Gällivare M 5939-01 (inkl. MD, Lst, kommun)2002-02-20 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Konkurs
Varta Batteri AB M 115-01 (inkl. Lst)2001-10-31 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Förvaring av drivmedelstankar (RÅ 1998 ref. 26) 5183-1994 (inkl. KN)1998-06-15RegRVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall
Gullbergs Bilservice AB B 14-1998 (inkl. Lst, kommun)1998-02-12 KNVerksamhetsutövareÅtgärderFörvaringsfall;Konkurs
Boliden Mineral AB, Tippen B 24-19971997-01-31 KNVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall
Alsike Bensin B 14-19971997-01-29 KNVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Miljömässigt motiverat
Olja i urinbrunn (RÅ 1997 ref. 12) 857-1995 (inkl. KN)1997-01-16 RegRVerksamhetsutövareÅtgärderFörvaringsfall
Stockholms segelsällskap B 265-19961996-12-20 KNVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Sellbergs B 156-19961996-06-24 KNVerksamhetsutövareÅtgärderFusion;Verksamhetsöverlåtelse
Klippan-domen (RÅ 1996 ref. 57) 3665-1994 (inkl. reg.)1996-05-31 RegRVerksamhetsutövareÅtgärderVerksamhetsöverlåtelse
Skandinaviska Oljecentralen B 157-951995-09-06 KNVerksamhetsutövareUtredningar;Åtgärder;EBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Åsengruvan B 138-19941994-10-26 KNVerksamhetsutövareÖvrigtÖvrigt
Lovisa Mines AB B 91-19941994-05-19 KNVerksamhetsutövareÅtgärder;EBH-villkor vid tillståndsprövningFörvaringsfall;Konkurs
Swedspan B 159-19931993-10-12 KNVerksamhetsutövareÅtgärder;EBH-villkor vid tillståndsprövningKonkurs
Södervägs brädgård B 261-19921992-12-22KNVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Saltsyramålet B 250-921992-12-18 KNVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderFörvaringsfall;Konkurs
Hörnefors KN 141-19911991-10-17 KNVerksamhetsutövareÅtgärderÖvrigt
Sandvik B 126-19911991-09-16 KNVerksamhetsutövareÖvrigtÖvrigt
Friherren B 128-19911991-06-20 KNVerksamhetsutövareÅtgärderFörvaringsfall;Konkurs
De läckande tankvagnarna B 31-19911991-02-15 KNVerksamhetsutövareÅtgärderFörvaringsfall
NJA 1984 s. 602, Svensk Fotokemi AB Ö 563-831984-09-03 HDVerksamhetsutövareÅtgärderKonkurs