Vägledande rättsfall

Vägledande rättsfall kan underlätta det egna beslutsfattandet i komplicerade frågor. Vi har samlat vägledande rättsfall som behandlar EBH-relaterade frågor. Samlingen omfattar över 250 rättsfall och fylls på med nya rättsfall löpande.

  • Rättsfallen är sorterade efter avgörandedatum och de kan sorteras om efter de olika kolumnerna. 
  • Sökfunktionen söker i alla kolumner och filtrerar listan med rättsfall vartefter ett sökord skrivs in.
  • Listan kan också filtreras efter ansvarig, typ av krav och kärnfråga. Kom ihåg att ”släcka” de tidigare valda filtren om filtreringen ska göras om. 
 
För rättsfallen Tunnorna i Skönna mosse, Kem-man och Österplan hittar du videor med genomgång av fallen HÄR.
RättsfallAvgörandeDomstolAnsvarigTyp av kravKärnfråga
Tunnorna i Skönna mosse M 11457-21 (inkl. MD och Lst)2022-06-09MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderSkälighetsbedömning
Mörsil förorenad mark kräver tillstånd M 12627-20 (inkl. MD, Lst och km)2022-06-07MMÖD/MÖDÖvrigtEBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Saneringsanmälan Sundsvall MÖD M 1783-22 (inkl. km, lst och MMD) ej PT2022-05-24MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtÖvrigt
EON M 11752-20 (inkl. MD, Lst och km)2022-03-23MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Kem-Man M 7638-21 (inkl. MD, Lst och km)2022-02-22MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Inkråmsöverlåtelse;Verksamhetsöverlåtelse
Saneringsanmälan Göteborg (inkl. km, Lst, MD) inte ÖK2022-01-24MMD/MDVerksamhetsutövareÖvrigtÖvrigt
Österplan M 13115-20 (inkl. MD) inte ÖK2021-12-21MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;ÖvrigtTalan om fördelning av kostnad
Åmmeberg M 11301-21 (inkl. MD, Lst och AU) ej PT2021-11-23MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Inkråmsöverlåtelse;Verksamhetsöverlåtelse
Befesa M 11752-20 (inkl. MD och Lst)2021-11-03MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderÖvrigt
Preskription av regressfordran T 5830-19 (inkl. MÖD, MD)2020-12-15HDVerksamhetsutövare;ÖvrigtÖvrigtSolidariskt ansvar;Talan om fördelning av kostnad;Övrigt
Sånga-Nibbla M 4221-18, M 13853-19 (inkl. MD)2020-12-04
MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar
Förvaringsfall;Konstaterat förorenat
Arabien M2621-19 (inkl. MD)2020-09-23MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar
Konstaterat förorenat;Miljömässigt motiverat
Älvenäs (fastighetsägaransvar) M 12294-18 (inkl. MD)2020-01-16MMÖD/MÖDFastighetsägareUtredningarÖvrigt
Bokeberg (HSB Skåne) M 9225-18 (inkl. MD)2019-11-28MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Konstaterat förorenat;Skälighetsbedömning
Björnemossen M 7471-19 (inkl. MD)2019-11-12MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;ÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Preskription av regressfordran M 12278-18 (inkl. MD)2019-10-09MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtSolidariskt ansvar;Talan om fördelning av kostnad;Övrigt
Hamre M 10647-18 (inkl. MD)2019-06-20MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Övrigt
Campanilen MMD M 973-19 (inkl. Lst, KM)2019-05-22MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarInkråmsöverlåtelse
Skrot och avfall på hyresfastighet M 3691-, 3692-18 (inkl. MD)2019-03-22MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;Tillsynsavgift;ÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Övrigt
Regresstalan om efterbehandlingsansvar M 4624-17 (inkl. MD)2019-03-04MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtSkälighetsbedömning;Solidariskt ansvar;Talan om fördelning av kostnad
Enköpingstvätten (expropriation)2019-02-04MMD/MDÖvrigtÖvrigtÖvrigt
Hamre HD Ö 5744-17 (inkl. MÖD, MDD)2018-11-09HDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Svedjemarken (bensinstation) M 8146-17 (inkl. MD)2018-05-24MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning;Övrigt
Fastighetsägares ansvar för annans avfall M 8912-17 (inkl. MD)2018-05-15MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;ÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Särsvik (fastighetsägares undersökningsplikt) M 1383-17 (inkl. MD)2018-02-23MMÖD/MÖDFastighetsägareUtredningarÖvrigt
Österby bruk sågdammsområde M 682-17 (inkl. MD)2017-12-11 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Övrigt
Österby bruk industrideponi M 683-17 (inkl. MD)2017-12-11MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Övrigt
ROL M 1189-17 (inkl. MD)2017-08-15 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;InventeringFusion;Verksamhetsöverlåtelse
Ställdalen, Ljusnarsberg M 8262-16 (inkl. MD)2017-04-26 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift;Skälighetsbedömning
Båt- och hamnförening, Östersund M 7800-16 (inkl. MD)2017-03-20 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;ÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Övrigt
Svartbäcken (bolagsmans ansvar) M 4925-16 ÖK inte PT (M 2566-17)2017-02-28 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Högom M 8829-16 (inkl. MD)2016-12-22 MMÖD/MÖDFastighetsägareUtredningar;TillsynsavgiftÖvrigt
Vallentuna (cistern) MMÖD M 3940-162016-11-09 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Sunne, vu m ändrad verksamhet MMÖD M 3657-16 (inkl. MMD)2016-09-21 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Träbiten M 6305-16 (inkl. Lst) ÖK inte PT (Ö 4810-16)2016-08-29MMÖD/MÖDFastighetsägareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Övrigt
Källby, Eskilstuna M 5107-15 (inkl. MD)2016-05-18 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarRiskbedömning
Hässleholms kretsloppscenter (statusrapport) M 7575-15 (inkl. MD)2016-04-27 MMÖD/MÖDÖvrigtUtredningar;ÖvrigtÖvrigt
Riskklassning enligt MIFO M 4053-15 (inkl. MD)2016-02-29 MMÖD/MÖDÖvrigtÖvrigtMIFO-klassning;Övrigt
Undersökning av deponier M 7133-15 (inkl. MD)2016-02-19MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Branden i Hamre M 10848-15 (inkl. MD)2016-02-19 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Övrigt
Ingemarstorp (Gustavsson o Co) M 1466-15 (inkl. Lst) ÖK inte PT (M 10792-15)2015-11-13 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Övrigt
Hammarby (Vallby) M 8398-14 (inkl. MD)2015-05-05 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Konkurs
Ljusnarsberg (Nya sandmagasinet) M 5022-14 (inkl. MD)2015-02-24MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderFörvaringsfall
Tabergs kanal M 6218-14 (inkl. MD)2015-02-12MMÖD/MÖDÖvrigtÅtgärder;ÖvrigtÖvrigt
Stavsnäs (ärvd fastighet i Värmdö) M 4696-14 (inkl. MD, Lst, kommun)2015-01-27MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;ÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Förvaringsfall
Kustbostäder (forts.) M 2626-14 (inkl. MD)2015-01-16MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;ÖvrigtSolidariskt ansvar;Talan om fördelning av kostnad;Övrigt
Hillerstorp (Pelly) M 4223-13 (inkl. Lst) ÖK inte PT (M 7726-14)2014-07-22MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Övrigt
Sörvik (gruvdamm) M 9309-13 (inkl. MD, Lst)2014-07-03MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Verksamhetsöverlåtelse
Rönnskärsverken M 7429-13 (inkl. MD)2014-06-27MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövning;ÖvrigtEkonomisk säkerhet;Övrigt
Fastighetsägaransvaret och 69 (Jernhusen) - MMÖD 2014-05-07 - M 11012-13 (inkl. MD, Lst)2014-05-07MMÖD/MÖDFastighetsägareÅtgärderFaktisk drift;Övrigt
Ätran (Falkvarv) M 1784-13 (inkl. MD, Lst)2014-01-21MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Miljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning;Solidariskt ansvar
SIAB M 483-13 (inkl. MD, Lst)2014-01-08MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Blaikengruvan och Svärtträskgruvan (ScanMining) M 4233-13 (inkl. MD, Lst m. ansv.utr.)2013-11-06 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Förvaringsfall;Konkurs;Solidariskt ansvar
Blaikengruvan och Svärtträskgruvan (Blaikengruvan AB) M 4093-13 (inkl. MD, Lst m. ansv.utr.)2013-11-06MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Förvaringsfall;Konkurs;Solidariskt ansvar
Luleå Airport M 3679-13 (inkl. MD, Lst)2013-10-21MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Tillsynsmyndighet
Gullbergskajen M 10932-12 (inkl. MD, kommunfaktura)2013-10-11MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Skeppet M 1527-13 (inkl. MD, Lst, kommun)2013-09-25MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderMiljömässigt motiverat;Övrigt
Talgoxen (skadestånd DP FO) T 7240-12 (inkl. TR) ÖK inte PT (T 5185-13)2013-09-20HovRÖvrigtSkadeståndÖvrigt
Fleninge M 4383-12 (inkl. Lst)2013-09-17MMD/MDVerksamhetsutövareÖvrigtMiljömässigt motiverat;Övrigt
Proton M 11429-12 (inkl. MD, Lst)2013-06-26MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Deponi vid Gusumsån M 102-13 (inkl. Lst) ÖK inte PT (M 4884-13)2013-04-29MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderSolidariskt ansvar
Kallholen Orsa M 6867-12 (inkl. Lst)2013-02-28MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;InventeringInkråmsöverlåtelse;Miljömässigt motiverat;Verksamhetsöverlåtelse
Utansjöbruk M 7070-12 (inkl. MD, Lst)2013-02-19MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Varla M 4505-12 (inkl. Lst)2013-02-15MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;ÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Miljömässigt motiverat;Övrigt
Gjuteriet M 2805-12 (inkl. Lst)2013-01-25MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Hövik M 979-12 (inkl. Lst)2013-01-22MMD/MDFastighetsägareUtredningar;ÅtgärderSkälighetsbedömning;Övrigt
Ingemarstorp (Gustavsson o Co) M 2065-12 (inkl. ökl) ÖK inte PT (M 1021-13)2013-01-10MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning;Solidariskt ansvar
Björstorps Träförädling M 7828-12 (inkl. MD)2013-01-08MMÖD/MÖDÖvrigtUtredningar;ÅtgärderVite;Övrigt
Munkedal Krokstads-Hede M 4526-12 (inkl. Lst)2012-12-21MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarKonstaterat förorenat;Skälighetsbedömning
Albano (Trianon) M 7995-11 (inkl. MD) ÖK inte PT (T 439-13)2012-12-19MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;ÖvrigtMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning;Solidariskt ansvar;Talan om fördelning av kostnad;Verksamhetsöverlåtelse
Aratorp M 3390-12 (inkl. Lst)2012-12-18MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning;Solidariskt ansvar;Verksamhetsöverlåtelse
Sockertoppen M 1261-12 (inkl. Lst) inte ÖK2012-12-18MMD/MDFastighetsägareUtredningarÖvrigt
Vallentuna Bällsta M 6926-11 (inkl. Lst)2012-11-21MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning
Månsbo M 3960-12 (inkl. MD, Lst)2012-10-05MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift
Torslunda M 1206-12 (inkl. Lst)2012-09-21MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat
Karlshed M 895-12 (inkl. Lst)2012-08-29MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift;Skälighetsbedömning
Bonden, Hallsberg M 5221-11 (inkl. Lst, kommun)2012-08-21MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Törsjö M 3321-12 (inkl. MD, Lst, kommun)2012-07-04MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Tärnsjö garveri M 3001-12 (inkl. MD, Lst)2012-06-29MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift;Inkråmsöverlåtelse;Skälighetsbedömning;Verksamhetsöverlåtelse
Falun Herrhagen M 3934-11 (inkl. Lst)2012-05-30MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;InventeringMIFO-klassning;Miljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Gotland Bunge Audungs M 1818-12 (inkl. Lst)2012-05-30 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMIFO-klassning;Miljömässigt motiverat
Föreläggande om radonmätning i villa M 1118-12 (inkl. MD, Lst, kommun)2012-05-15 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Skanslyckan (Ytmetall AB i likvidation) M 705-12 (inkl. Lst)2012-05-10 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Björken (registrering i EBH-stödet) M 809-122012-03-30 MMD/MDÖvrigtÖvrigtMIFO-klassning;Övrigt
Kustbostäder i Oxelösund AB T 2052-10 (inkl. MÖD, MD)2012-03-26 HDVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Solidariskt ansvar;Talan om fördelning av kostnad
Brenäs sågverk M 135-11 (inkl. Lst)2012-03-02 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Stripplekärrs deponi M 2264-11 (inkl. Lst)2012-02-08 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderÖvrigt
Aitikgruvan (Boliden Mineral AB) M 9761-08 (inkl. MD)2012-01-23 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtEkonomisk säkerhet
Åmål Södergården M 6811-11 (inkl. Lst)2012-01-16 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderFörvaringsfall
Svenska Statoil AB (fast. Laritstorp) M 3662-11 (inkl. MD, Lst)2012-01-11 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareInventeringMiljömässigt motiverat;Övrigt
Svenska Statoil AB (fast. Kommersen) M 3661-11 (inkl. MD, Lst)2012-01-11 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareInventeringMiljömässigt motiverat;Övrigt
Preemraff M 2948-11 (inkl. Lst)2012-01-10 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat
Sölvesborg, Mörby M 2811-11 (inkl. Lst)2011-12-21 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarVite;Övrigt
Lerbäck (ackrediterad provtagare) M 6457-11 (inkl. MD)2011-12-21 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;ÖvrigtVite;Övrigt
Örebro, Kärsta M 1534-11 (inkl. Lst)2011-12-19MMD/MDÖvrigtUtredningarÖvrigt
Varta Batteri AB M 3842-11 (inkl. Lst)2011-12-16MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarRiskbedömning;Solidariskt ansvar
Södra Cell AB, Väröbacka M 1066-11 (inkl. Lst)2011-12-13 MMD/MDVerksamhetsutövareÖvrigtEkonomisk säkerhet
Dikningsföretaget M 3389-11 (inkl. Lst)2011-12-07 MMD/MDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftÖvrigt
Lacko i Anderstorp AB M 1529-11 (inkl. Lst)2011-11-30 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning;Verksamhetsöverlåtelse
Vallentuna, Ormsta M 2016-11 (inkl. Lst)2011-11-30MMD/MDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftÖvrigt
Nedgrävda eternitplattor M 3501-112011-11-24 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Närkes Kils Bil och Plåt AB M 2756-112011-10-31 MMD/MDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftÖvrigt
Bastionen M 3129-112011-10-27 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Norrtälje Rånäs M 6466-10 (inkl. Lst)2011-09-20 MMD/MDFastighetsägareÅtgärderÖvrigt
Stockabäck M 1282-11 (inkl. Lst)2011-09-06 MMD/MDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningEkonomisk säkerhet
Dalarnas Företagsfastigheter AB M 3146-11 (inkl. Lst)2011-08-31 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Övrigt
Ecolab M 447-11 (inkl. Lst)2011-08-16 MMD/MDÖvrigtÖvrigtÖvrigt
SAKAB AB M 1067-11 (inkl. MD)2011-06-29 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningEkonomisk säkerhet
Eskilstuna Valnöten (NJ Innovation) M 6986-10 (inkl. MD, Lst)2011-06-23 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarInkråmsöverlåtelse;Verksamhetsöverlåtelse
St1 Energy AB M 6399-10 (inkl. Lst)2011-06-21MMD/MDVerksamhetsutövareInventeringMiljömässigt motiverat
MIFO-registrering gruva 900-10 (inkl. Lst) ÖK inte PT (HFD 6494-11)2011-06-08 FRÖvrigtÖvrigtMIFO-klassning
NJA 2011 s. 296, Boliden Mineral AB (Hötjärnsmagasinet) T 5420-082011-06-01 HDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningEkonomisk säkerhet
Preem M 8073-10 (inkl. MD, Lst)2011-05-31 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderKonstaterat förorenat
Surahammar Färmansbo M 6364-10 (inkl. Lst, kommun)2011-05-27 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat
Svenska Statoil AB (Ludvika Prosten) M 4541-102011-04-07 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;InventeringMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Häfla Bruks AB M 3877-10 (inkl. Lst)2011-03-24 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat
Eskilstuna Nätet M 2614-09 (inkl. Lst)2011-02-25 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
EKA-Knivar AB M 3282-10 (inkl. Lst)2011-02-17 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat
Glasbruksområdet i Malmö M 2639-10 (inkl. Lst)2011-02-17MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat
Ugglum M 3084-10 (inkl. Lst)2011-02-08 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Miljömässigt motiverat
Boliden M 3499-10 (inkl. Lst)2011-02-04 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Solidariskt ansvar
Lisskrogen M 2004-10 (inkl. Lst)2011-01-27 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderÖvrigt
Benestad M 2611-10 (inkl. Lst)2011-01-26MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderÖvrigt
Västerås Kvarnbacka M 5230-09 (inkl. Lst)2011-01-19MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Vansbro M 1954-10 (inkl. MD, Lst)2011-01-18 MMÖD/MÖDFastighetsägareUtredningarÖvrigt
Registrering av ev. förorenat område M 4330-10 (inkl. Lst) ÖK inte PT (M 65-11)2010-12-29 MMD/MDÖvrigtÖvrigtMIFO-klassning;Övrigt
Banverket M 8489-09 (inkl. MD, Lst)2010-12-22 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Svenska hem M 10334-09 (inkl. MD, Lst)2010-12-07 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Bäckegruve AB M 2725-10 (inkl. Lst)2010-11-10 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Solidariskt ansvar;Vite
Eka Chemicals M 9766-06 (inkl. MD)2010-11-10 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderSkälighetsbedömning
Häfla Bruks AB M 6105-10 (inkl MD, Lst)2010-11-01 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderTillsynsmyndighet
Akelius fastigheter i Eskilstuna M 970-10 (inkl. Lst, kommun)2010-10-28 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderÖvrigt
J-O Johansson i Varberg M 3347-09 (inkl. Lst)2010-10-27 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderFaktisk drift;Konstaterat förorenat;Skälighetsbedömning
Kårehogen M 1213-10 (inkl. Lst)2010-10-06 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Sölvesborg, Mörby M 1075-10 (inkl. Lst)2010-09-08 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
AB Fortum Värme (Täby Fabrikören) M 6161-09 (inkl. Lst) inte ÖK2010-08-02MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderFörvaringsfall;Konkurs;Rådighet över fastighet
Hjortsberga M 5664-09 (inkl. MD, Lst)2010-06-23 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderSkälighetsbedömning
Tölö M 6231-09 (inkl. MD, Lst)2010-06-23 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderFörvaringsfall;Miljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Uppsala Dragarbrunn M 6598-09 (inkl. MD, Lst, kommun)2010-06-23 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Faktisk drift;Skälighetsbedömning
Tresam AB M 1383-102010-06-18 MMD/MDÖvrigtUtredningar;ÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Vite
Ryssbergsbacken M 2018-09 (inkl. MD, Lst)2010-06-09 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Forsbacka bruk M 9298-08 (inkl. MD, Lst)2010-06-08 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift;Förvaringsfall;Konstaterat förorenat;Miljömässigt motiverat;Rådighet över fastighet;Skälighetsbedömning
Göta Färgeri AB (Mossgropen) M 491-09 (inkl. MD, Lst)2010-06-08 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderFusion;Miljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning;Verksamhetsöverlåtelse
Klövern Strand (Nyköping Lansen) M 1751-09 (inkl. Lst, kommun) inte ÖK2010-04-20 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning
Plåtcisternen M 256-10 (inkl. MD, Lst, kommun)2010-04-12 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall;Skälighetsbedömning
Norra industriområdet M 8535-08 (inkl. MD, Lst)2010-03-31 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall;Rådighet över fastighet;Skälighetsbedömning
Tudor M 6329-08 (inkl. MD, Lst)2010-03-31 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall;Rådighet över fastighet
Grangärde Ångsåg M 6364-09 (inkl. Lst)2010-03-24 MMD/MDFastighetsägareUtredningarKonstaterat förorenat
Risinge-Erstorp M 4103-09 (inkl. Lst)2010-03-23 MMD/MDÖvrigtÅtgärderÖvrigt
Kontinentalbanan M 4575-09 (inkl. MD)2010-03-18 MMÖD/MÖDÖvrigtSkadeståndÖvrigt
Daggarp M 309-10 (inkl. Lst)2010-02-17 MMD/MDFastighetsägareUtredningarMiljömässigt motiverat
Oskarström m.fl. (Stora Enso) M 2535-08 (inkl. MD, Lst, kommun)2009-12-21 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift
Mala M 5457-08 (inkl. MD, Lst, kommun)2009-12-02 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Varta (Hulingen) M 2111-08 (inkl. Lst)2009-11-13 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat
Köping Släta M 5034-09 (inkl. Lst)2009-11-05 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderFörvaringsfall
Härryda Fläskebo M 390-09 (inkl. MD, kommun)2009-10-15 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtÖvrigt
EFAB M 4131-08 (inkl. Lst)2009-09-29 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderKonkurs
Varta (Träförädlingen) M 2112-082009-09-24 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat
Gotland Bunge Stucks (Fårö) M 710-09 (inkl. Lst) ÖK inte PT (M 8069-09)2009-09-17 MMD/MDFastighetsägareÅtgärderSkälighetsbedömning
Bukärr M 2045-08 (inkl. Lst)2009-09-03 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderÖvrigt
Stena Recycling AB M 2381-082009-08-31 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;InventeringRådighet över fastighet
Ängsgärdet M 5444-072009-07-08 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Södervägs brädgård M 5876-072009-05-28 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderÖvrigt
Bodensågen M 1574-08 (inkl. Lst)2009-05-04 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat
Swerock M 2471-08 (inkl. Lst) inte ÖK2009-04-24 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Verksamhetsöverlåtelse
Stora Enso Fine Paper AB M 438-08 ÖK inte PT (M 3864-09)2009-04-16 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat;Rådighet över fastighet
Ronneby hamn M 1397-08 (inkl. MD, Lst)2009-03-17 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;EBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Sjösa gård M 7733-08 (inkl. MD)2009-03-03 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall;Solidariskt ansvar
NJA 2009 s. 41, Kufstein T 1329-082009-02-16 HDVerksamhetsutövareÖvrigtKonkurs
Stena Metall M 1978-082009-02-06 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat
Kemira M 1967-082009-01-27 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Mackmyra sulfitfabrik M 1182-082009-01-26 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderSkälighetsbedömning
Hammarby sulfitfabrik M 1550-082009-01-22 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Gasklockan i Örebro M 3077-082008-12-18 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderTillsynsmyndighet
Bredgård och Boxholm M 3437-072008-12-09 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Boliden Mineral, Hötjärnsmagasinet M 617-08 (inkl. MD)2008-11-24 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;EBH-villkor vid tillståndsprövningEkonomisk säkerhet
Bodycote M 2509-072008-10-31 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Solidariskt ansvar;Verksamhetsöverlåtelse
Ovako Bar AB M 6009-072008-09-30 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift
Täfteåmacken M 1099-06 (inkl. Lst, kommun)2008-09-26 MMD/MDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Björstorps Träförädling HB M 475-08 ÖK inte PT (M 7951-08) (inkl. Lst, kommun)2008-09-24 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderMiljömässigt motiverat;Skälighetsbedömning
Fjärås skytteförening M 870-08 (inkl. Lst) ÖK inte PT2008-07-28 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderÖvrigt
Södra skogsägarna, Lidhult M 92-082008-07-04 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderSkälighetsbedömning
Stena Gotthard Mjölby M 9074-06 (inkl. MD)2008-06-25 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;EBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Volvo Powertrain M 696-07 (inkl. MD)2008-06-23 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;EBH-villkor vid tillståndsprövning;InventeringÖvrigt
Tarkett (Ebbamåla) M 2599-07 (inkl. MD, Lst)2008-06-18 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Faktisk drift;Skälighetsbedömning
Componenta M 8370-06 (inkl. MD, Lst)2008-06-04 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarKonkurs
Klippan ABs konkursbo M 4537-07 (inkl. MD, Lst)2008-06-04 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarKonkurs
Marbäcks bruk M 1808-07 (inkl. Lst)2008-05-22 MMD/MDFastighetsägareUtredningarSkälighetsbedömning
Ystads hamn M 2528-072008-05-20 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarVerksamhetsöverlåtelse
Aspa sågverk M 1832-07 ÖK inte PT (M 3240-08)2008-03-14 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarKonstaterat förorenat;Rådighet över fastighet
Vafab Miljö M 1813-07 (inkl. MD)2008-02-25 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtÖvrigt
Skinnarbyn (Träbiten) M1659-07 (inkl. Lst)2008-02-07 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarInkråmsöverlåtelse;Konkurs;Verksamhetsöverlåtelse
Granliden M 684-07 (inkl. Lst)2008-02-06MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall
Gruvavfall Norsjö M 666-07 (inkl. Lst)2008-02-06 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall
Sveaskog (Bjurforsgruvan) M 683-07 (inkl. Lst)2008-02-06 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall
Preem M 2160-07 (inkl. Lst, kommun) ÖK inte PT (M 631-08)2007-12-20 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Solidariskt ansvar;Verksamhetsöverlåtelse
KF M 2067-07 (inkl. Lst, kommun) ÖK inte PT (M 496-08)2007-12-14 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Solidariskt ansvar;Verksamhetsöverlåtelse
JVE Hus AB M 1746-07 inte ÖK2007-11-05 MMD/MDFastighetsägareUtredningarSkälighetsbedömning
Pelly M 1419-07 inte ÖK2007-10-19 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarMiljömässigt motiverat
HSB Göta M 15-07 (inkl. Lst) inte ÖK2007-10-18 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Skogens kol M 2849-07 (inkl. MD)2007-08-27 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Tarkett AB M 463-07 (inkl. Lst) inte ÖK2007-08-22MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Faktisk drift;Skälighetsbedömning
Swedish Meats M 2355-06 (inkl. Lst)2007-06-27 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarFusion;Verksamhetsöverlåtelse
SAAB AB M 2297-06 (inkl. Lst) inte ÖK2007-05-29MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderÖvrigt
Ytmetall i Sölvesborg AB M 3209-06 (inkl. Lst) inte ÖK2007-05-28 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Solidariskt ansvar
Stena Gotthard Västervik M 3455-06 (inkl. MD, Lst)2007-04-24 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Marieholms Yllefabrik AB M 2689-06 (inkl. Lst)2007-02-19 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat
Tranås Skinnberedning M 2311-06 (inkl. Lst)2007-01-09 MMD/MDVerksamhetsutövareÖvrigtÖvrigt
NJA 2006 s. 662, Tryckverket i Skogås (Cassmer) Ö 999-042006-12-20 HDVerksamhetsutövareÖvrigtFörvaringsfall;Konkurs
SCA M 4141-06 (inkl. MD, Lst, kommun)2006-12-11 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderFörvaringsfall
Aitik-gruvan M 8709-05 (inkl. MD)2006-10-26 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningEkonomisk säkerhet
Balticgruppen M 816-05 (inkl. MD, Lst m. ansv.utr.)2006-06-29 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift;Fusion;Skälighetsbedömning;Verksamhetsöverlåtelse
Nynäs Refining AB M 21-992006-06-28 MMD/MDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningMiljömässigt motiverat
Bilisten M 2654-05 (inkl. Lst)2006-06-14 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Verksamhetsöverlåtelse
GLC (Göteborgs Lastbilscentral) M 2694-05 (inkl. Lst)2006-06-14 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Verksamhetsöverlåtelse
Kabe M 9894-05 (inkl. MD)2006-05-30 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderSolidariskt ansvar;Talan om fördelning av kostnad
Bayer AB M 1501-05 (inkl. Lst) inte ÖK2006-04-21 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift;Skälighetsbedömning
Vegaholm M 305-06 (inkl. Lst) ÖK inte PT (M 3771-06)2006-04-19 MMD/MDFastighetsägareUtredningarMiljömässigt motiverat;Solidariskt ansvar
Landstinget i Södermanland M 1060-05 (inkl. MD, Lst)2006-01-17 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderÖvrigt
SITA M 2812-05 (inkl. MD, Lst)2005-11-03 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Holmsund M 4543-04 inte ÖK2005-08-26MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning;Solidariskt ansvar
Jordbrukare i Blekinge M 3195-04 (inkl. MD, Lst)2005-07-21MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Tunnorna i Hörnefors M 8552-03 (inkl. MD, Lst, kommun)2005-07-13 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderFaktisk drift;Förvaringsfall
Klosters fabriker M 5338-04 (inkl. MD, Lst)2005-05-23 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarFaktisk drift;Skälighetsbedömning
Orust kommun M 2305-052005-05-20 MMÖD/MÖDÖvrigtÖvrigtÖvrigt
Vedeldning i Norrahammar M 4674-04 (inkl. MD)2005-05-20 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtVite;Övrigt
Frilac M 3079-04 (inkl. MD, Lst, kommun)2005-05-17 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;EBH-villkor vid tillståndsprövningKonkurs
Billerud M 8553-03 (inkl. MD)2005-05-10MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Sjösa M 30340-04 (inkl. Lst) inte ÖK2005-04-08 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall;Skälighetsbedömning
GDL (Dragarelaget) M 495-05 (inkl. Lst)2005-03-24 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderSolidariskt ansvar;Talan om fördelning av kostnad
Woxna Graphite M 3659-02 (inkl. MD)2005-03-21 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;EBH-villkor vid tillståndsprövningEkonomisk säkerhet
Lastbilsexporten i Vellinge AB M 3529-04 (inkl. Lst)2005-01-13 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning
Avesta Polarit M 9923-02 (inkl. MD)2004-12-21 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Mörkeskogs avfallsanläggning M 9015-03 (inkl. MD, Lst)2004-12-21 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareTillsynsavgiftDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Övrigt
Stena Fragmentering M 7488-03 (inkl. MD, kommun)2004-11-19 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Bofors skjutfält M 7283-03 (inkl. MD, Lst)2004-11-15 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärder;EBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Ekåsa M 8011-03 (inkl. MD, Lst)2004-11-12MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Skrotgården M 9389-03 (inkl. MD, Lst, kommun)2004-11-12 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderKonkurs;Rådighet över fastighet
NJA 2004 s. 552, Kilsta B 212-042004-10-12 HDÖvrigtÖvrigtMiljöbrott
Finnboda M 230-03 (inkl. Lst)2004-03-18 MMD/MDVerksamhetsutövareÅtgärderMiljömässigt motiverat
Gusab Stainless M 3260-03 (inkl. Lst) ÖK inte PT (M 2728-04)2004-03-12 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningar;ÖvrigtFörvaringsfall
Allgunnaryd M 3289-03 (inkl. Lst)2004-02-13 MMD/MDÖvrigtUtredningarÖvrigt
ABRI M 30017-04 (inkl. Lst)2004-01-29 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarSkälighetsbedömning
Zinkgruvan Mining M 10565-02 (inkl. MD)2003-12-22 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtEkonomisk säkerhet
NJA 2003 s. 599, Kretselektronik Sweden AB B 1119-022003-12-16 HDVerksamhetsutövareÖvrigtKonkurs;Verksamhetsöverlåtelse
Arvamet M 9822-02 (inkl. MD, Lst, kommun)2003-12-05 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningarInkråmsöverlåtelse;Skälighetsbedömning;Verksamhetsöverlåtelse
Swedish Tissue AB M 1936-03 (inkl. MD)2003-07-04 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareEBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Underrättelseskyldighet (Flänsen) B 3450-02 (inkl. TR)2003-04-30 HovRÖvrigtÖvrigtMiljöbrott
Skogens kol AB M 8851-01 (inkl. MD) inte ÖK2003-04-01 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareUtredningar;EBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Jakri AB M 768-01 (inkl. MD, kommun)2002-05-13 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÖvrigtDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Lastbilen i Gällivare M 5939-01 (inkl. MD, Lst, kommun)2002-02-20 MMÖD/MÖDVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Konkurs
Varta Batteri AB M 115-01 (inkl. Lst)2001-10-31 MMD/MDVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Förvaring av drivmedelstankar (RÅ 1998 ref. 26) 5183-1994 (inkl. KN)1998-06-15RegRVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall
Gullbergs Bilservice AB B 14-1998 (inkl. Lst, kommun)1998-02-12 KNVerksamhetsutövareÅtgärderFörvaringsfall;Konkurs
Boliden Mineral AB, Tippen B 24-19971997-01-31 KNVerksamhetsutövareUtredningarFörvaringsfall
Alsike Bensin B 14-19971997-01-29 KNVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare;Miljömässigt motiverat
Olja i urinbrunn (RÅ 1997 ref. 12) 857-1995 (inkl. KN)1997-01-16 RegRVerksamhetsutövareÅtgärderFörvaringsfall
Stockholms segelsällskap B 265-19961996-12-20 KNVerksamhetsutövareÅtgärderDefinition av anläggning, verksamhet eller verksamhetsutövare
Sellbergs B 156-19961996-06-24 KNVerksamhetsutövareÅtgärderFusion;Verksamhetsöverlåtelse
Klippan-domen (RÅ 1996 ref. 57) 3665-1994 (inkl. reg.)1996-05-31 RegRVerksamhetsutövareÅtgärderVerksamhetsöverlåtelse
Skandinaviska Oljecentralen B 157-951995-09-06 KNVerksamhetsutövareUtredningar;Åtgärder;EBH-villkor vid tillståndsprövningÖvrigt
Åsengruvan B 138-19941994-10-26 KNVerksamhetsutövareÖvrigtÖvrigt
Lovisa Mines AB B 91-19941994-05-19 KNVerksamhetsutövareÅtgärder;EBH-villkor vid tillståndsprövningFörvaringsfall;Konkurs
Swedspan B 159-19931993-10-12 KNVerksamhetsutövareÅtgärder;EBH-villkor vid tillståndsprövningKonkurs
Södervägs brädgård B 261-19921992-12-22KNVerksamhetsutövareUtredningarÖvrigt
Saltsyramålet B 250-921992-12-18 KNVerksamhetsutövareUtredningar;ÅtgärderFörvaringsfall;Konkurs
Hörnefors KN 141-19911991-10-17 KNVerksamhetsutövareÅtgärderÖvrigt
Sandvik B 126-19911991-09-16 KNVerksamhetsutövareÖvrigtÖvrigt
Friherren B 128-19911991-06-20 KNVerksamhetsutövareÅtgärderFörvaringsfall;Konkurs
De läckande tankvagnarna B 31-19911991-02-15 KNVerksamhetsutövareÅtgärderFörvaringsfall
NJA 1984 s. 602, Svensk Fotokemi AB Ö 563-831984-09-03 HDVerksamhetsutövareÅtgärderKonkurs

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.