Hjälp i tillsynen

Tillsyn över förorenade områden kan ibland upplevas som komplext. Det finns därför mycket vägledning som är inriktad på att ge stöd i olika tillsynssituationer. EBH-spelet kan vara en bra start för den som inte riktigt vet vad den söker. EBH-spelet är en guide till vägledning om förorenade områden.