Guide till översvämningsrisker

Den här guiden hjälper dig som arbetar med förorenade områden att få insikt om vikten av att beakta klimatförändringen och den förändrade riskbild som uppstår vid ditt arbete med prövning och tillsyn. 

De olika stegen ger dig kunskap om lagstöd och tips på metoder vid handläggning för att ta dig an detta – både vid skrivbordet och ute i fält. Genom att ta dig igenom alla steg i guiden bygger du upp din kunskap och får med dig verktyg för att kunna göra en egen analys.

Du kan när som helst pausa, gå tillbaka eller hoppa fram i stegen beroende på din egen förförståelse, tid till förfogande eller vilken typ av ärende som du hanterar för tillfället. Lycka till!

Den här guiden togs fram under 2023 av Samuel Karlström vid Länsstyrelsen Stockholm, Zandra Camber och Måns Enander vid Länsstyrelsen Västmanland inom ramen för EU-projektet LIFE IP Rich Waters. De är ansvariga för dess uppdatering och innehåll. Vid eventuella frågor vänligen kontakta EBH-portalens förvaltare eller en klimatanpassningshandläggare alternativt en handläggare som arbetar med förorenade områden vid någon av de båda länsstyrelserna.

Det här är en betaversion av guiden. De sista stegen i förankring och kvalitetssäkring kommer att pågå året ut. Du är därför välkommen med synpunkter till någon av dem som tagit fram guiden.

Avgränsningen i denna guide är förorenade områden och klimatrisken översvämning. Andra klimateffekter som till exempel värmebölja tas därmed inte upp.