Välkommen till vår guide!

Här berättar Måns Enander, Samuel Karlström och Zandra Camber från Länsstyrelserna i Västmanland och Stockholm om den guide för översvämningsrisker i ett förändrat klimat, som de tagit fram inom ramen för LIFE IP Rich Waters.