Kort om klimatförändring

Extrema väderhändelser kan ge upphov till naturolyckor som till exempel skogsbrand, översvämning, ras, skred och erosion. Klimatförändringen kommer att påverka både frekvens och styrka gällande extrema väderhändelser, men också förändrade medelvärden.

Dessa förändringar i klimatet kan påverka vattnets och markens egenskaper och rörligheten hos föroreningarna. I en framtid med varmare temperaturer, förändrade flödesnivåer och nederbördsmönster påverkas därmed förutsättningarna för spridning av föroreningar. Med ökad risk för ras, skred och erosion följer också en ökad risk för spridning av föroreningar.

Klimatförändringen leder därför till en förändrad riskbild för förorenade områden och miljöfarliga verksamheter vilket behöver beaktas vid prövning och tillsyn. För att minska riskbilden och sårbarheten behöver anpassningar och hänsyn ske till klimatförändringen. Det är viktigt att använda data som tar hänsyn till kommande klimatförändringar. Att utgå från historiska data ger inte en korrekt bild av framtida risker.

SMHI beskriver på sin webbplats hur klimatet kan komma ändras, vilka klimatscenarier som finns och de effekter som kan komma bli på klimatet. SMHI är även nationell kontaktpunkt till IPCC som sammanställer kunskapsläget kring klimatet.

Lär dig mer om klimatpåverkan och framtidens klimat på SMHI:s kunskapsbank

SMHI står, tillsammans med en rad andra myndigheter, även bakom den nationella kunskapsplattformen för klimatanpassning: klimatanpassning.se. Där finns mycket att lära om. Ett annat tips är att de också har ett nyhetsbrev som du kan prenumerera på kostnadsfritt.

Besök webbplatsen klimatanpassning.se