Exempel på ansvarsutredningar

Konkreta exempel på ansvarsutredningar avseende förorenade områden kan användas för att få en uppfattning om viktigt innehåll i en ansvarsutredning och som en inspiration för det egna utredandet av ansvar.

Exemplen är dock INTE mallar utan är exempel på hur en ansvarsutredning kan se ut för några olika typer av ansvarssituationer.