Vägledning från juristsamverkansgruppen

Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för EBH-frågor tar fram olika vägledningar om förorenade områden. Dessa är ingen rättskälla men ger vägledning i hantering av några av de juridiska frågor som finns i arbetet med förorenade områden.

Vägledningarna är i de flesta fallen avstämda med Naturvårdsverkets jurister, detta framgår av respektive vägledning.