EBH-portalen pratar

EBH-portalen pratar är en podcast om efterbehandling av förorenade områden. Podcasten ges ut av länsstyrelsernas tillsynssamordnare för förorenade områden. I de 3 första avsnitten diskuteras ansvarsfrågor av Klas Köhler, länsstyrelsernas tillsynssamordnare och Sofie Hermansson, miljöjurist vid SGI. I det fjärde avsnittet samtalar Klas Köhler och Pär-Erik Back (SGI) om miljöetiska synsätt och hur de kan påverka bedömningar vi gör inom arbetet med förorenade områden.