Strategipaketet

Länsstyrelsernas nationella grupp för tillsynsvägledning har tagit fram en bild som visar hur en kommun kan komma igång med, och utveckla sitt strategiska arbete med förorenade områden. Bilden är klickbar och leder vidare till olika stödmaterial. Under bilden hittar du nedladdningsbara och redigeringsbara versioner av handlingsplan, behovsutredning och tillsynsplan.