Vägledning om statsstöd och statsbidrag

– Ett stöd för de olika delarna i att söka statliga medel

Välkommen till vägledningssidor för arbete med statliga medel för undersökningar och åtgärder av förorenade områden. I den här vägledningen kan du som arbetar med dessa frågor få stöd och hjälp i de olika stegen för att komma fram till en slutförd åtgärd (sanering). Vägledningen vänder sig främst till dig som arbetar med statliga medel. Nedan kan du läsa mer om de olika vägledningsdelarna och vad de innehåller. 

För att läsa mer om vad de olika delarna innehåller kan du trycka på + och få översiktlig information. För att komma vidare till vägledningsmaterialet väljer du någon av de tre boxarna under utifrån vilket skede du söker vägledning om. 

För enstaka boxar finns det ännu ingen vägledning, detta framgår när du klickar på en sådan box. Vi avser att ha all vägledning klar under 2023. 

Dragspelsinnehåll

Nedan finns två olika ingångar att välja mellan;  åtgärder och huvudman. Under respektive ingång hittar du vägledning kopplat till det området. På en del sidor finns det flödesscheman som visar respektive process. Flödesscheman är delvis interaktiva genom att de blå understrukna orden öppnar en pop-up ruta med information och de blå klickbara knapparna öppnar upp en ny flik med antingen en PDF sida eller en ny sida i processen.

På varje sida finns klickbara knappar, nedan ser du två. En av dessa är ”Allt vägledningsmaterial” som leder till en samlingssida för allt vägledningsmaterial som är framtaget och finns i processerna. Om du vet vad du letar efter behöver du således inte manövrera dig fram i de olika processerna. 

Undersökningar och åtgärder av förorenade områden ska i första hand bekostas av den som förorenat, enligt den så kallade Polluter Pays Principle. I de fall det inte finns en ansvarig enligt 10 kap. Miljöbalken, kan staten gå in och bekosta undersökningar och åtgärder. Statlig finansiering kan sökas av en kommun eller en statlig myndighet enligt två olika förordningar beroende på om det gäller undersökningar eller åtgärder och beroende på vem som är fastighetsägare: 

  • Förordning (2004:100) om statsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador (bidragsförordningen): 

Används för att söka statlig finansiering för undersökningar, åtgärdsförberedelser och åtgärder. För åtgärder kan förordningen endast användas i de fall fastighetsägaren inte bedriver någon typ av ekonomisk verksamhet enligt EU:s statsstödsregler.

  • Förordning (2022:98) om statligt stöd till åtgärder för efterbehandling av föroreningsskador (stödförordningen): 

Används för att söka statlig finansiering för åtgärder, där fastighetsägaren bedriver ekonomisk verksamhet enligt EU:s statsstödsregler. Ansökan görs hos länsstyrelsen i det län där det föroreningsskadade området ligger.

Länsstyrelsen granskar ansökan och söker i sin tur finansiering från Naturvårdsverket som har det nationella ansvaret att fördela medel till de mest prioriterade projekten i landet.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.