§28-material

Anmälan enligt § 28 är ett av de vanligast förekommande ärendena inom arbete med förorenade områden. Bilden är klickbar och leder vidare till stödmaterial för att handlägga en anmälan enligt § 28 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.