Inventeringsrapporter – erfarenheter från inventering

Länsstyrelsernas inventering av förorenade områden har gett många erfarenheter av riskerna i olika branscher. Erfarenheterna är sammanställda i inventeringsrapporter. Använd sökrutan, filtrera ut önskad bransch eller sortera varje kolumn i bokstavsordning eller kronologisk ordning för att enklare hitta bland rapporterna.

TitelBranschUtgivareUtgivningsår
PM Grafisk industri StockholmGrafisk industriStockholms län2013
PM Inventering Plantskolor Kronobergs län 2012PlantskolaKronobergs län2013
Inventering av branscherna asfaltsverk, tillverkning av trätjära och takpapp i Stockholms länOljegrus- och asfaltsverkStockholms län2012
Förorenade sedimentSedimentDalarnas län2011
Nedlagda kommunala deponier i fem kommunerAvfallsdeponierDalarnas län2011
IndustrideponierIndustrideponierDalarnas län2011
Lertäkter i UppsalaÖvrigtUppsala län2011
PM MIFO Fas1 Grafisk industriGrafisk industriKronobergs län2010
SammanfattningsrapportÖvergripande (flera branscher)Dalarnas län2010
Inventering av plantskolor 2010PlantskolaÖvrig utgivare2010
Inventering av branschen tillverkning av trätjäraTillverkning av trätjäraGävleborgs län2010
Gruvindustrin-etapp 3Gruva och upplagDalarnas län2010
Inventering av förorenade områden i Luleå kommunÖvergripande (flera branscher)Norrbottens län2010
AvfallssektornAnläggning för miljöfarligt avfallDalarnas län2009
Inventering av bruksområden Örebro länJärn- Stål- och manufakturÖrebro län2009
Grafiska industrier i Falun och BorlängeGrafisk industriDalarnas län2009
VerkstadsindustrinVerkstadsindustriDalarnas län2009
Gruvor i Stockholms län 2008Gruva och upplagStockholms län2008
Brandövningsplatser i Stockholms län 2008BrandövningsplatsStockholms län2008
Nedlagda kommunala deponierAvfallsdeponierDalarnas län2008
KemiindustrisektornÖvergripande (flera branscher)Dalarnas län2008
Återinventering av metallindustrier i Kronobergs länMetallytbehandlingsindustrier, verkstadsindustrier, gjuterierKronobergs län2008
Inventering av Långebro industriområde i Kristianstad 2007Övergripande (flera branscher)Skåne län2007
Sågverk, fiberskivor, massa och papper samt oorg. kemisk industri i Stockholms län 2007Övergripande (flera branscher)Stockholms län2007
Gruvindustri-etapp 2, 2007 Dalarnas länGruva och upplagDalarnas län2007
Inventering av förorenade områden vid verksamheter i drift, Örebro län 2007Övergripande (flera branscher)Örebro län2007
Inventering av förorenade områden i Pajala kommun 2007Övergripande (flera branscher)Norrbottens län2007
Anläggningar för behandling av farligt avfall i Stockholms län 2007Anläggning för miljöfarligt avfallStockholms län2007
Verkstadsindustrier i Kronobergs Län 2007VerkstadsindustriKronobergs län2007
Primära och sekundära metallverk i Dalarna län 2007Övergripande (flera branscher)Dalarnas län2006
Inventering inom vattenskyddsområde i Perstorp 2006Övergripande (flera branscher)Skåne län2006
Textilindustri och garverier i Stockholms län 2006Textilindustri och garverierStockholms län2006
Varv och hamnar i Stockholms län 2006VarvStockholms län2006
Identifiering av Potentiellt Förorenade Områden VästernorrlandÖvergripande (flera branscher)Västernorrlands län2006
Tillståndspliktiga verksamheter i drift 2006Övergripande (flera branscher)Dalarnas län2006
Järn, stål och manufaktur, primära och sekundära metallverk samt ferrolegeringsverkÖvergripande (flera branscher)Stockholms län2006
Kemtvättar i Kronobergs län 2005KemtvättKronobergs län2005
Identifiering av misstänkt förorenade områden i Skåne 2005Övergripande (flera branscher)Skåne län2005
Sågverk med doppning i Värmlands län 2005SågverkVärmlands län2005
Kemtvättar i Dalarnas Län 2005KemtvättDalarnas län2005
Gjuterier i Stockholms län 2005Järn- Stål- och manufakturStockholms län2005
Kemtvättar i Stockholms län 2005KemtvättStockholms län2005
Förorenade områden i Öna och Östnor 2005Övergripande (flera branscher)Övrig utgivare2005
Gasverk, flygplatser, bilfragmentering, glasindustri och ackumulatorindustri i Stockholms län 2005Övergripande (flera branscher)Stockholms län2005
Gruvindustri-etapp 1Gruva och upplagDalarnas län2005
Bilskrotar i Skåne län 2004Bilskrot och skrothandelSkåne län2004
Oljedepåer i Stockholms län 2004OljedepåStockholms län2004
Lummelunds bruk Gotlands län 2004Järn- Stål- och manufakturGotlands län2004
Inventering av Västra industriområdet i Landskrona 2004Övergripande (flera branscher)Skåne län2004
Kemtvättar och garverier i Gävleborgs län 2004Övergripande (flera branscher)Gävleborgs län2004
Industriområden vid Runns norra strand i Dalarnas Län 2004Övergripande (flera branscher)Dalarnas län2004
Bilverkstäder i Uppsala län 2003BilvårdsanläggningUppsala län2003
Massa- och pappersindustri, träimpregnering och sågverk i Dalarnas Län 2003Övergripande (flera branscher)Dalarnas län2003
Träimpregnerare i Stockholms län 2003TräimpregneringStockholms län2003
Inventering av oljedepåer, anläggningar för farligt avfall samt kemtvättar i Norrbottens län 2003Övergripande (flera branscher)Norrbottens län2003
Bekämpningsmedels- och sprängämnestillverkare i Stockholms län 2003Framställning av bekämpningsmedelStockholms län2003
Vattenområden - Förorenade sediment 2003SedimentVästra Götalands län2003
Färgindustrin i Stockholms län 2002FärgindustriStockholms län2002
Inventeringsrapport civila skjutbanorSkjutbanaKronobergs län2002
Falu gruva och tillhörande industrierGruva och upplagDalarnas län2002
Djuphamnar i Norrbottens län 2001Sjötrafik-HamnarNorrbottens län2001
Verkstadsindustrier i Uppsala län 2001VerkstadsindustriUppsala län2001
Aluminiumfabriken i MånsboPrimära metallverkDalarnas län2000
Falu gasverkGasverkDalarnas län2000
Turbo pappersbrukMassa och pappersindustriDalarnas län2000
Pappersindustrin i DalarnaMassa och pappersindustriDalarnas län2000
Fredriksbergs pappersbrukMassa och pappersindustriDalarnas län2000
Månsbo kloratfabrikÖvrig oorganisk kemisk industriDalarnas län2000