Inventeringsrapporter – erfarenheter från inventering

Länsstyrelsernas inventering av förorenade områden har gett många erfarenheter av riskerna i olika branscher. Erfarenheterna är sammanställda i inventeringsrapporter. Använd sökrutan, filtrera ut önskad bransch eller sortera varje kolumn i bokstavsordning eller kronologisk ordning för att enklare hitta bland rapporterna.

TitelBranschUtgivareUtgivningsår
Sedimentundersökningar MIFO fas 2 i Stockholms länSedimentStockholms län2023
PM Grafisk industri StockholmGrafisk industriStockholms län2013
PM Inventering Plantskolor Kronobergs län 2012PlantskolaKronobergs län2013
Inventering av branscherna asfaltsverk, tillverkning av trätjära och takpapp i Stockholms länOljegrus- och asfaltsverkStockholms län2012
Förorenade sedimentSedimentDalarnas län2011
Nedlagda kommunala deponier i fem kommunerAvfallsdeponierDalarnas län2011
IndustrideponierIndustrideponierDalarnas län2011
Lertäkter i UppsalaÖvrigtUppsala län2011
PM MIFO Fas1 Grafisk industriGrafisk industriKronobergs län2010
SammanfattningsrapportÖvergripande (flera branscher)Dalarnas län2010
Inventering av plantskolor 2010PlantskolaÖvrig utgivare2010
Inventering av branschen tillverkning av trätjäraTillverkning av trätjäraGävleborgs län2010
Gruvindustrin-etapp 3Gruva och upplagDalarnas län2010
Inventering av förorenade områden i Luleå kommunÖvergripande (flera branscher)Norrbottens län2010
AvfallssektornAnläggning för miljöfarligt avfallDalarnas län2009
Inventering av bruksområden Örebro länJärn- Stål- och manufakturÖrebro län2009
Grafiska industrier i Falun och BorlängeGrafisk industriDalarnas län2009
VerkstadsindustrinVerkstadsindustriDalarnas län2009
Gruvor i Stockholms län 2008Gruva och upplagStockholms län2008
Brandövningsplatser i Stockholms län 2008BrandövningsplatsStockholms län2008
Nedlagda kommunala deponierAvfallsdeponierDalarnas län2008
KemiindustrisektornÖvergripande (flera branscher)Dalarnas län2008
Återinventering av metallindustrier i Kronobergs länMetallytbehandlingsindustrier, verkstadsindustrier, gjuterierKronobergs län2008
Inventering av Långebro industriområde i Kristianstad 2007Övergripande (flera branscher)Skåne län2007
Sågverk, fiberskivor, massa och papper samt oorg. kemisk industri i Stockholms län 2007Övergripande (flera branscher)Stockholms län2007
Gruvindustri-etapp 2, 2007 Dalarnas länGruva och upplagDalarnas län2007
Inventering av förorenade områden vid verksamheter i drift, Örebro län 2007Övergripande (flera branscher)Örebro län2007
Inventering av förorenade områden i Pajala kommun 2007Övergripande (flera branscher)Norrbottens län2007
Anläggningar för behandling av farligt avfall i Stockholms län 2007Anläggning för miljöfarligt avfallStockholms län2007
Verkstadsindustrier i Kronobergs Län 2007VerkstadsindustriKronobergs län2007
Primära och sekundära metallverk i Dalarna län 2007Övergripande (flera branscher)Dalarnas län2006
Inventering inom vattenskyddsområde i Perstorp 2006Övergripande (flera branscher)Skåne län2006
Textilindustri och garverier i Stockholms län 2006Textilindustri och garverierStockholms län2006
Varv och hamnar i Stockholms län 2006VarvStockholms län2006
Identifiering av Potentiellt Förorenade Områden VästernorrlandÖvergripande (flera branscher)Västernorrlands län2006
Tillståndspliktiga verksamheter i drift 2006Övergripande (flera branscher)Dalarnas län2006
Järn, stål och manufaktur, primära och sekundära metallverk samt ferrolegeringsverkÖvergripande (flera branscher)Stockholms län2006
Kemtvättar i Kronobergs län 2005KemtvättKronobergs län2005
Identifiering av misstänkt förorenade områden i Skåne 2005Övergripande (flera branscher)Skåne län2005
Sågverk med doppning i Värmlands län 2005SågverkVärmlands län2005
Kemtvättar i Dalarnas Län 2005KemtvättDalarnas län2005
Gjuterier i Stockholms län 2005Järn- Stål- och manufakturStockholms län2005
Kemtvättar i Stockholms län 2005KemtvättStockholms län2005
Förorenade områden i Öna och Östnor 2005Övergripande (flera branscher)Övrig utgivare2005
Gasverk, flygplatser, bilfragmentering, glasindustri och ackumulatorindustri i Stockholms län 2005Övergripande (flera branscher)Stockholms län2005
Gruvindustri-etapp 1Gruva och upplagDalarnas län2005
Bilskrotar i Skåne län 2004Bilskrot och skrothandelSkåne län2004
Oljedepåer i Stockholms län 2004OljedepåStockholms län2004
Lummelunds bruk Gotlands län 2004Järn- Stål- och manufakturGotlands län2004
Inventering av Västra industriområdet i Landskrona 2004Övergripande (flera branscher)Skåne län2004
Kemtvättar och garverier i Gävleborgs län 2004Övergripande (flera branscher)Gävleborgs län2004
Industriområden vid Runns norra strand i Dalarnas Län 2004Övergripande (flera branscher)Dalarnas län2004
Bilverkstäder i Uppsala län 2003BilvårdsanläggningUppsala län2003
Massa- och pappersindustri, träimpregnering och sågverk i Dalarnas Län 2003Övergripande (flera branscher)Dalarnas län2003
Träimpregnerare i Stockholms län 2003TräimpregneringStockholms län2003
Inventering av oljedepåer, anläggningar för farligt avfall samt kemtvättar i Norrbottens län 2003Övergripande (flera branscher)Norrbottens län2003
Bekämpningsmedels- och sprängämnestillverkare i Stockholms län 2003Framställning av bekämpningsmedelStockholms län2003
Vattenområden - Förorenade sediment 2003SedimentVästra Götalands län2003
Färgindustrin i Stockholms län 2002FärgindustriStockholms län2002
Inventeringsrapport civila skjutbanorSkjutbanaKronobergs län2002
Falu gruva och tillhörande industrierGruva och upplagDalarnas län2002
Djuphamnar i Norrbottens län 2001Sjötrafik-HamnarNorrbottens län2001
Verkstadsindustrier i Uppsala län 2001VerkstadsindustriUppsala län2001
Aluminiumfabriken i MånsboPrimära metallverkDalarnas län2000
Falu gasverkGasverkDalarnas län2000
Turbo pappersbrukMassa och pappersindustriDalarnas län2000
Pappersindustrin i DalarnaMassa och pappersindustriDalarnas län2000
Fredriksbergs pappersbrukMassa och pappersindustriDalarnas län2000
Månsbo kloratfabrikÖvrig oorganisk kemisk industriDalarnas län2000