EBH-bladet

EBH-bladet är ett nyhetsbrev för och av oss som arbetar med förorenade områden. Nyhetsbrevet kommer ut två gånger per år. Vill du ha nyhetsbrevet direkt till din inkorg? Meddela oss via  klas.kohler@lansstyrelsen.se Nr. 2 2022 – Framtidens nummer! EU arbetar med ett direktiv för bättre jord- och markhälsa! – Undersökningar av sediment i hela landet! […]

Länkar till mer information

Länkar till myndigheter och andra webbplatser där du kan hitta mer information om förorenade områden. Har vi missat någon viktig plats så tipsa oss gärna via: ebhportalen@lansstyrelsen.se 

Broschyrer & faktablad

Broschyrer och faktablad kan användas vid kommunikation om förorenade områden med olika målgrupper. Ta kontrollen över kostnader för efterbehandling Broschyr Förorenad mark – syns inte men finns Broschyr Ideella föreningar Faktablad Tillfälliga åtgärder vid uppställningsplatser för fritidsbåtar Faktablad Huvudman – efterbehandling av förorenade områden Broschyr Information till fastighetsägare och boende vid gamla handelsträdgårdar Broschyr Ekonomiska […]

Videor

Inspelade seminarier och föreläsningar om åtgärdsutredning, åtgärder av förorenade sediment, innovativa åtgärder, undersökningar och arbetet med nedlagda deponier. 

EBH-portalen pratar

EBH-portalen pratar är en podcast om efterbehandling av förorenade områden. Podcasten ges ut av länsstyrelsernas tillsynssamordnare för förorenade områden. I de 3 första avsnitten diskuteras ansvarsfrågor av Klas Köhler, länsstyrelsernas tillsynssamordnare och Sofie Hermansson, miljöjurist vid SGI. I det fjärde avsnittet samtalar Klas Köhler och Pär-Erik Back (SGI) om miljöetiska synsätt och hur de kan […]