MIFO – mallar, checklistor och handläggarstöd

Checklista för inventering Tips på fler informationskällor Mall meddelande om inventering till verksamhetsutövare Mall exempel MIFO-blanketter Mall föreläggande till verksamhetsutövare Mall PM om MIFO Fas 1 till verksamhetsutövare Mall underrättelse riskklass till verksamhetsutövare Mall underrättelse riskklass till fastighetsägare Lathund för uppgifter vid uppdatering av EBH-stödet

Inventeringsrapporter – erfarenheter från inventering

Länsstyrelsernas inventering av förorenade områden har gett många erfarenheter av riskerna i olika branscher. Erfarenheterna är sammanställda i inventeringsrapporter. Använd sökrutan, filtrera ut önskad bransch eller sortera varje kolumn i bokstavsordning eller kronologisk ordning för att enklare hitta bland rapporterna.