Utredning av ansvar – Domar om skälighet för verksamhetsutövare: Adressatens andel

Gå till Översikten Nedan listas aktuella domar som kopplar till skälighet gällande adressatens andel. Klicka på knapparna för att komma till aktuell dom. Mark- och miljööverdomstolens dom den 9 juni 2022 i mål nr M 1457-21 (Tunnorna i skönna mosse) Mark- och miljööverdomstolens dom den 29 juni 2012 i mål nr M 3001-12 (Tärnsjön) Mark- […]

Utredning av ansvar – Domar om skälighet för verksamhetsutövare: Miljövårdsåtgärd

Gå till Översikten Nedan listas aktuella domar som kopplar till skälighet gällande miljövårdsåtgärd. Klicka på knapparna för att komma till aktuell dom. Mark- och miljööverdomstolens dom den 19 februari 2013 i mål nr M 7070-12 (Utansjö Bruk) Mark- och miljööverdomstolens dom den 8 januari 2014 i mål nr M 483-13 (SIAB) Mark- och miljööverdomstolens dom den […]

Utredning av ansvar – Domar om skälighet för fastighetsförvärvare

Gå till Översikten Nedan listas aktuella domar som kopplar till skälighet för fastighetsförvärvare. Klicka på knapparna för att komma till aktuell dom. Mark- och miljödomstolens dom den 16 augusti 2017 i mål nr M 875-17 (Halls, ej PT) Mark- och miljööverdomstolens dom den 22 december 2016 i mål nr M 8829-16 (Lilium) Miljödomstolens dom den […]

Utredning av ansvar – Domar om fastighetsförvärvaransvar

Gå till Översikten Nedan listas aktuella domar som kopplar till fastighetsförvärvaransvar. Klicka på knapparna för att komma till aktuell dom. Mark- och miljööverdomstolens dom den 16 januari 2020 i mål nr M 12294-18 (Rölunda) Mark- och miljööverdomstolens dom den 23 februari 2018 i mål nr M 1383-17 (Bildemonteringen i Hörby kommun) Mark- och miljödomstolens dom […]

Utredning av ansvar – Domar om konkurser

Gå till Översikten Nedan listas aktuella domar som kopplar till konkurs. Klicka på knapparna för att komma till aktuell dom. Mark- och miljööverdomstolens dom den 22 december 2016 i mål nr M 8829-16 (MÖD 2016:22, fastighetsförvärv) Mark- och miljööverdomstolens dom den 5 maj 2015 i mål nr M 8398-14 (Tillsynsavgift för konkursbo) Mark- och miljööverdomstolens […]

Utredning av ansvar – Domar om förvaringsfall

Gå till Översikten Nedan listas aktuella domar som kopplar till förvaringsfall enligt miljöbalkens 9 kapitel. Klicka på knapparna för att komma till aktuell dom. Mark- och miljööverdomstolens dom den 15 maj i mål nr M 8912-17 Mark- och miljööverdomstolens dom den 24 februari 2015 i mål nr M 5022-14 (Sandmagasinet) Mark- och miljööverdomstolens dom den […]