Utredning av ansvar – Domar om skälighet för verksamhetsutövare: Adressatens andel

Nedan listas aktuella domar som kopplar till skälighet gällande adressatens andel. Klicka på knapparna för att komma till aktuell dom.