Vägledning om statsstöd och statsbidrag

– Ett stöd för de olika delarna i att söka statliga medel Välkommen till vägledningssidor för arbete med statliga medel för undersökningar och åtgärder av förorenade områden. I den här vägledningen kan du som arbetar med dessa frågor få stöd och hjälp i de olika stegen för att komma fram till en slutförd åtgärd (sanering). […]

Strategipaketet

Länsstyrelsernas nationella grupp för tillsynsvägledning har tagit fram en bild som visar hur en kommun kan komma igång med, och utveckla sitt strategiska arbete med förorenade områden. Bilden är klickbar och leder vidare till olika stödmaterial. Under bilden hittar du nedladdningsbara och redigeringsbara versioner av handlingsplan, behovsutredning och tillsynsplan. Ladda ned mall för handlingsplan Ladda […]

Broschyrer & faktablad

Broschyrer och faktablad kan användas vid kommunikation om förorenade områden med olika målgrupper. Ta kontrollen över kostnader för efterbehandling Broschyr Förorenad mark – syns inte men finns Broschyr Ideella föreningar Faktablad Tillfälliga åtgärder vid uppställningsplatser för fritidsbåtar Faktablad Huvudman – efterbehandling av förorenade områden Broschyr Information till fastighetsägare och boende vid gamla handelsträdgårdar Broschyr Ekonomiska […]

Fysisk planering och förorenade områden

Att hantera förorenade områden rätt i samband med fysisk planering är mycket viktigt. De två lagstiftningarna som berör ämnet, Miljöbalken och Plan- och Bygglagen, är inte heller helt synkade. Därför har det tagits fram olika material som kan vara till hjälp vid hantering av EBH i samband med fysisk planering. Hantering vid oförändrad markanvändning samt […]

Inventering

Inventering av förorenade områden är ett viktigt steg för att kunna prioritera arbetet rätt. Inventeringen utförs oftast enligt MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden).