Ansökan om medel

I de fall det saknas någon ansvarig som kan åtgärda en föroreningsskada finns det möjlighet att söka statliga medel för att utreda och/eller åtgärda en föroreningsskada. 

Ansökningar kan delas upp i olika faser: Undersökning, Åtgärdsförberedelser eller åtgärder. För åtgärder behöver det skiljas på om det handlar om statsbidrag eller statsstöd. 

Nedan hittar du mer information om de olika faserna samt flödesscheman över de delar som ingår i aktuell fas.

För de objekt där det helt saknas en ansvarig går det att söka om statsbidrag för att utreda omfattningen av en eventuell föroreningsskada.  Ansökan kan omfatta allt från MIFO-fas 2 undersökningar till huvudstudier. Läs mer i kvalitetsmanualen om vad de olika undersökningarna ska omfatta. 

Efter avslutad huvudstudie kommer åtgärdsförberedelser i majoriteten av fall. För enklare fall kan de frågor som slutligen utreds här redan vara klara i huvudstudien. I denna fas ska till exempel projekteringsdirektiv samt fastighetsvärdering tas fram. Här fastställs även fördelningen av kostnader mellan de olika fastigheterna som berörs av åtgärden i statsstödsärenden. Resultatet av åtgärdsförberedelserna utgör underlag för ansökan om bidrag eller stöd till att genomföra en efterbehandlingsåtgärd. Underlag för eventuella ansökningar om tillstånd tas även fram i denna fas. För mer information om processen, tryck HÄR

I de fall åtgärden inte berör en fastighet som ägs av ett fastighetsägande företag finns möjligheten att söka statsbidrag för att åtgärda en föroreningsskada. En beskrivning av processen samt vad en ansökan ska innehålla hittar du HÄR

Berör åtgärden en fastighet som ägs av ett fastighetsägande företag finns möjligheten att söka statsstöd för att åtgärda en föroreningsskada. En statsstödsansökan är något mer omfattande än en bidragsansökan. En beskrivning av processen samt vad en ansökan ska innehålla hittar du HÄR

I de fall en efterbehandlingsåtgärd berör både fastigheter som ägs av fastighetsägande företag och fastigheter vars ägare inte är fastighetsägande företag behöver hanteras både som en statsstödsansökan och en bidragsansökan. Vägledning om vad en sådan ansökan ska innehålla och hur den bör hanteras finner ni HÄR