Exempel på ansvarsutredningar

Konkreta exempel på ansvarsutredningar avseende förorenade områden kan användas för att få en uppfattning om viktigt innehåll i en ansvarsutredning och som en inspiration för det egna utredandet av ansvar. Exemplen är dock INTE mallar utan är exempel på hur en ansvarsutredning kan se ut för några olika typer av ansvarssituationer.  Verksamhetsutövaransvar Begränsat/jämkat ansvar inget […]

Välkommen till AU-tomaten

– En hjälp för att utreda ansvar för förorenade områden AU-tomaten är ett interaktivt verktyg för att utreda ansvar för förorenade områden och är uppbyggt av flödesscheman som användaren följer. Till AU-tomaten finns även en nedladdningsbar mall som kan användas när du skriver din ansvarsutredning (AU). Nedan finns bakgrundsinformation samt instruktioner för hur AU-tomaten fungerar. […]

EBH-portalen pratar

EBH-portalen pratar är en podcast om efterbehandling av förorenade områden. Podcasten ges ut av länsstyrelsernas tillsynssamordnare för förorenade områden. I de 3 första avsnitten diskuteras ansvarsfrågor av Klas Köhler, länsstyrelsernas tillsynssamordnare och Sofie Hermansson, miljöjurist vid SGI. I det fjärde avsnittet samtalar Klas Köhler och Pär-Erik Back (SGI) om miljöetiska synsätt och hur de kan […]

Vägledande rättsfall

Vägledande rättsfall kan underlätta det egna beslutsfattandet i komplicerade frågor. Vi har samlat vägledande rättsfall som behandlar EBH-relaterade frågor. Samlingen omfattar över 250 rättsfall och fylls på med nya rättsfall löpande. Rättsfallen är sorterade efter avgörandedatum och de kan sorteras om efter de olika kolumnerna.  Sökfunktionen söker i alla kolumner och filtrerar listan med rättsfall […]

Vägledning från juristsamverkansgruppen

Länsstyrelsernas juristsamverkansgrupp för EBH-frågor tar fram olika vägledningar om förorenade områden. Dessa är ingen rättskälla men ger vägledning i hantering av några av de juridiska frågor som finns i arbetet med förorenade områden. Vägledningarna är i de flesta fallen avstämda med Naturvårdsverkets jurister, detta framgår av respektive vägledning.   Värdeökning Uppdaterad 2023 vägledning Anmälan § […]